BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal (pe perioadă determinată) responsabil de gestiune și optimizare procese

Scopul general al postului:

Contribuirea la asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM sub aspect de gestiune și optimizare procese, aliniat la obiectivele strategice ale băncii.

Principalele atribuții:

1. Contribuie la implementarea și dezvoltarea cadrului de gestiune a proceselor de activitate ale BNM conform metodologiilor internaționale și bunelor practici în domeniu, prin participarea la:
- elaborarea și dezvoltarea cadrului normativ și metodologic de gestiune a proceselor de activitate ale BNM;
- descrierea proceselor de activitate ale BNM conform metodologiei aprobate și coordonarea acestora cu subdiviziunile BNM;
- revizuirea și actualizarea continuă a proceselor BNM în vederea optimizării acestora;
- analiza și coordonarea propunerilor parvenite din partea subdiviziunilor privind modificarea proceselor în vederea încadrării acestora în sistemul de gestiune a proceselor;
- monitorizarea și evidența implementării oportunităților de îmbunătățire ale proceselor de activitate.
2. Studiază continuu standardele și bunele practici de gestiune și optimizare procese și înaintează propuneri de implementare în cadrul BNM.
3. Examinează practicile în domeniul gestiunii și optimizării proceselor în alte bănci centrale, generalizează rezultatele şi metodele de lucru şi analizează posibilitatea utilizării lor în activitatea curentă.
4. Efectuează transferul de cunoștințe către salariații responsabili din alte subdiviziuni.

Cerințe minime:

 • Studii în domeniu economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 3 ani; Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;
 • Experiență de muncă în domeniul economic nu mai puțin de 1 an (experienţa în domeniul financiar-bancar va constitui un avantaj);
 • Posedarea cunoștințelor elementare aferente standardelor și/sau bunelor practici, metodologiilor, instrumentelor de gestiune și optimizare procese va fi considerată un avantaj semnificativ;
 • Cunoaşterea fluentă a limbii române;
 • Cunoaşterea limbii engleze cel puțin la un nivel intermediar (B1);
 • Cunoaşterea computerului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor Word, Excel, Power Point.
   Abilități:
  - organizatorice, de planificare, negociere, comunicare eficientă;
  - gândire ordonată și constructivă, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;
  - gândire procesuală și globală;
  - capacitatea de a comunica verbal şi în scris, putere de convingere;
  - capacitate de analiză şi formulare a concluziilor, luare a deciziilor.
   Atitudini:
  receptivitate la idei noi, conduită morală și preofesională înaltă, spirit de inițiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observație și tendință de dezvoltare profesională continuă.

Termen-limită:

 • 21 august 2022.

!Depunerea CV-ului: În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului..

Bibliografie:

 1.  Legea cu privire la BNM nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 2.  Planul strategic al BNM;
 3.  Managementul proceselor de activitate;
 4.  Metodologii și instrumente utilizate în gestiunea proceselor;
 5.  Standardul Business Process Model and Notation (BPMN).

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0