Expert pentru serviciile de suport și asistență a familiilor cu copii/copiilor în situație de risc (Termen extins)

Angajare în calitate de expert pentru serviciile de suport și asistență a familiilor cu copii/copiilor în situație de risc

Responsabilități specifice:

Pentru implementarea eficientă a activităților prevăzute în Planul de asistență tehnică „Consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv a serviciilor sociale adresate copiilor”,  Consultantul va avea următoarele atribuții:

 • Planificarea activităților în conformitate cu acțiunile și termenele din Planul de asistență tehnică, coordonat cu Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului;
 • Asigurarea atingerii obiectivelor, indicatorilor, rezultatelor proiectului, conform termenilor și bugetului planificat cu privire la consolidarea sistemului serviciilor de suport și asistență a familiilor cu copii/copiilor în situație de risc;
 • Elaborarea cadrului normativ și metodologic pentru serviciile de suport și asistență a familiilor cu copii/copiilor în situație de risc;
 • Evaluarea necesităților de instruire a personalului serviciilor de suport și asistență a familiilor cu copii/copiilor în situație de risc;
 • Consultarea, ghidarea și acordarea sprijinului necesar Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului cu privire la procedurile prevăzute de cadrul normativ, pentru realizarea activităților din cadrul Planului de asistență tehnică.
 • Participarea în pregătirea documentației, realizarea procedurilor prevăzute de legislație pentru achiziționarea serviciilor, bunurilor și executarea lucrărilor prevăzute în proiectul de asistență tehnică pentru serviciile de suport și asistență a familiilor cu copii/copiilor în situație de risc;
 • Monitorizarea, evaluarea și recomandarea măsurilor pentru asigurarea calității și conformității serviciilor sociale de suport și asistență a familiilor cu copii/copiilor în situație de risc;
 • Elaborarea documentelor informative, analitice sau de altă natură care vor facilita implementarea/ realizarea activităților planificate, conform domeniului de competență.

ANEXE:

Termeni de referință

expert pentru serviciile de suport și asistență a familiilor cu

 copii/copiilor în situație de risc

 

 

Poziția – expert pentru serviciile de suport și asistență a familiilor cu copii/copiilor în situație de risc.

Durata de activitate a expertului – 12 luni.

 

Locația – Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului mun. Chișinău

 

Context: Conform prognozelor făcute de mai multe organizații naționale și internaționale, impactul multiplelor crize: pandemică, energetică, a refugiaților din Ucraina, va avea efecte semnificative pentru un număr impunător de familii cu copii din Republica Moldova, care vor fi afectați de sărăcie, riscuri sporite, în creșterea și educarea copiilor. Aceste noi provocări și riscuri pot fi atenuate doar printr-un sistem de protecție a copilului consolidat, eficient și rezilient.

Sistemul de protecție a copilului trebuie dezvoltat în jurul interesului superior al copilului și să aibă capacitate și resurse adecvate pentru a oferi asistență, reieșind din necesitățile copilului.

În acest scop, Primăria municipiului Chișinău în baza Memorandumului de Înțelegere cu UNICEF privind ,,Acordarea asistenței tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor si adolescenților în municipiul Chișinău” va implementa proiectul de asistență tehnică „Consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv a serviciilor sociale adresate copiilor”.

 

Responsabilități generale:

Acordarea suportului Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului în implementarea proiectului de asistență tehnică  „Consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv a serviciilor sociale adresate copiilor” în conformitate cu obiectivele și rezultatele planificate, coordonat cu Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.

 

Responsabilități specifice:

Pentru implementarea eficientă a activităților prevăzute în Planul de asistență tehnică „Consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv a serviciilor sociale adresate copiilor”,  Consultantul va avea următoarele atribuții:

 • Planificarea activităților în conformitate cu acțiunile și termenele din Planul de asistență tehnică, coordonat cu Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului;
 • Asigurarea atingerii obiectivelor, indicatorilor, rezultatelor proiectului, conform termenilor și bugetului planificat cu privire la consolidarea sistemului serviciilor de suport și asistență a familiilor cu copii/copiilor în situație de risc;
 • Elaborarea cadrului normativ și metodologic pentru serviciile de suport și asistență a familiilor cu copii/copiilor în situație de risc;
 • Evaluarea necesităților de instruire a personalului serviciilor de suport și asistență a familiilor cu copii/copiilor în situație de risc;
 • Consultarea, ghidarea și acordarea sprijinului necesar Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului cu privire la procedurile prevăzute de cadrul normativ, pentru realizarea activităților din cadrul Planului de asistență tehnică.
 • Participarea în pregătirea documentației, realizarea procedurilor prevăzute de legislație pentru achiziționarea serviciilor, bunurilor și executarea lucrărilor prevăzute în proiectul de asistență tehnică pentru serviciile de suport și asistență a familiilor cu copii/copiilor în situație de risc;
 • Monitorizarea, evaluarea și recomandarea măsurilor pentru asigurarea calității și conformității serviciilor sociale de suport și asistență a familiilor cu copii/copiilor în situație de risc;
 • Elaborarea documentelor informative, analitice sau de altă natură care vor facilita implementarea/ realizarea activităților planificate, conform domeniului de competență.

 

Rezultatele așteptate:

 • Elaborarea Planului activităților conform priorităților din proiectul de asistență tehnică;
 • Elaborarea cadrului normativ și metodologic, conform domeniului de competență;
 • Elaborarea documentației pentru procedurile operaționale;
 • Elaborarea rapoartelor de monitorizare și evaluare, precum și formularea recomandărilor corespunzătoare;
 • Elaborarea rapoartelor lunare și finale de implementare a proiectului de asistență tehnică.

Evaluarea performanțelor și supervizarea activităților

Performanțele consultantului vor fi apreciate în baza următorilor indicatori:

 • Calitatea activităților întreprinse;
 • Respectarea termenelor-limită de implementare și raportare;
 • Acte normative și metodologice elaborate pentru buna organizare și funcționare a serviciilor;
 • Serviciile de suport și asistență a familiilor cu copii/copii în situații de risc conforme cadrului normativ de referință;
 • Calitatea rapoartelor elaborate.

Cerinţe generale faţă de expert:

 

Studii: superioare în domeniul dreptului, economiei, administrației publice, asistenței sociale și alte domenii conexe.

Experienţă profesională: minim 2 ani în domeniul protecției copilului/drepturilor omului.

 

 

Remunerarea

Remunerarea Consultantului se va face în baza cuantumului stabilit prin contractul de prestare a serviciilor. Plata pentru servicii se va efectua în baza rapoartelor de activitate prezentate de consultant și de actul de primire-predare a lucrărilor semnat de șeful Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului.

Depunerea dosarului:

Dosarul complet urmează a fi transmis la adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru Vlăhuță, nr. 3, sau transmis la adresa: veronica.sitaru@pmc.md sau veronica.procopii@pmc.md;  până la data de 17.08.2022, la ora 17.00 și va include:

1. scrisoare de motivare, explicând interesul manifestat față de poziția dată,

2. CV-ul,

3. date de contact a 2-3 persoane de referință, reprezentanți ai angajatorilor precedenți (nume, prenume, funcție, telefon, e-mail actual).

Proba interviului: la data de 18 august, 2022, la ora 10:00.

Remunerarea va fi de 30.000 de lei lunar

Doar candidații preselectați vor fi contactați și invitați la interviu.

 

Memorandum de înțelegere între Municipiul Chișinău și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)

https://dgpdc.md/wp-content/uploads/2022/08/Memorandum-de-intelegere-intre-Municipiul-Chisinau-si-Fondul-Natiunilor-Unite-pentru-Copii-UNICEF-4.pdf