HelpAge International angajează consultant(ă) pentru elaborarea a două rapoarte de evaluare în domeniul serviciilor socialeHelpAge International angajează consultant(ă) pentru elaborarea a două rapoarte de evaluare în domeniul serviciilor sociale

Serviciile solicitate:  Consultanță pentru elaborarea a două rapoarte de evaluare pe servicii sociale

Locul: Moldova, Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge International (HAI), Moldova

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: august-noiembrie 2022 (aprox. 25 zile consultanță total)

Context

În perioada aprilie 2022 – decembrie 2022, HelpAge International Moldova, care deține secretariatul Platformei pentru Îmbătrânire Activă (18 organizații), implementează proiectul “Cetățeni activi, comunități prospere-faza II”, implementat cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Pe parcursul anului 2022,  HelpAge International Moldova monitorizează și evaluează situația privind accesul persoanelor în etate la serviciile sociale și în special măsura în care acestea sunt reglementate prin acte normative și metodologice și aplicabilitatea lor. Serviciile sociale, a parte a sistemului de asistență socială, reprezintă o necesitate în creștere pentru populația vîrstnică aflată în situații de dificultate sau de dependență de suport, și sunt importante pentru asigurarea realizării drepturilor lor, și a unei calități bune a vieții. În acest scop, prezentul anunț este pentru selectarea unui consultant/ unei consultante pentru elaborarea a doua rapoarte de evaluare în domeniul serviciilor sociale (se poate aplica pe fiecare sarcină separat sau pentru ambele sarcini într-o singură aplicație).

Sarcinile consultantului / consultantei

Sarcina 1: Elaborarea unui raport de fezabilitate privind includerea în pachetul minim de servicii a unui serviciu destinat exclusiv persoanelor vârstnice (15 zile de consultanță)

 • Studierea documentelor de proiect ce se referă la sarcină și elaborarea și consultarea cu echipa de proiect a metodologiei pentru colectarea și analiza datelor/informației privind intervenția propusă, de a include în pachetul minim de servicii a unui serviciu destinat exclusiv persoanelor vârstnice;
 • Analiza situației actuale[1], în vederea identificării problemelor, cauzelor și efectelor și a stabilirii oportunităților de intervenție pentru a recomanda includerea în pachetul minim de servicii a unui serviciu destinat exclusiv persoanelor vârstnice (aplicarea unui instrument precum arborele problemei sau analiza SWOT);
 • Participarea la ședințele de lucru cu părțile interesate (prima rundă de consultări): reprezentanții autorităților publice naționale și locale, membrii Platformei ÎA, pentru consultarea inițiativei și sistematizarea propunerilor;
 • Elaborarea și prezentarea draftului raportului de fezabilitate echipei de proiect, conform compartimentelor prevăzute normativ pentru elaborarea analizei impactului: definirea problemei, stabilirea obiectivelor, identificarea opțiunilor, analiza impactului opțiunilor, selectarea unei opțiuni, implementarea și monitorizarea;
 • Consultarea draftului raportului cu părțile interesate și ajustarea documentului conform observațiilor/comentariilor (a doua rundă de consultări);
 • Prezentarea principalelor constatări și recomandări în cadrul unui eveniment public;

Termenii de implementare și livrabilele pentru Sarcina 1:

Planul de lucru

Perioada de realizare

Nr. de zile

Livrabile

Elaborarea metodologiei de colectare și analiză a informației și studierea documentației de bază

August

2

Metodologie elaborată

Instrumente de lucru definitivate

Plan de lucru actualizat

Analiza situației actuale pentru a recomanda includerea în pachetul minim de servicii a unui serviciu destinat exclusiv persoanelor vârstnice

August

3

Raport de analiză

Participarea la ședințele de lucru cu părțile interesate pentru a documenta propunerile (prima rundă de consultări)

August – septembrie

2

Document cu notițe din timpul ședințelor

Elaborarea draftului raportului

Octombrie

5

Draft raport

Consultarea raportului cu părțile interesate (a doua rundă de consultări, la necesitate)

Octombrie

2

Document cu notițe din timpul ședințelor/

Sinteza propunerilor și recomandărilor

Prezentarea raportului în cadrul unui eveniment public

Octombrie – noiembrie

1

Sumarul și prezentarea (în formatul agreat) al raportului

Raport final

       

Sarcina 2: Elaborarea unui raport de audit/cartografiere a actelor normative/metodologice lipsă în domeniul serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice (10 zile de consultanță)

 • Elaborarea metodologiei și a instrumentelor de colectare a informației și de consultare a părților interesate privind analiza situației la moment a actelor normative și metodologice pentru reglementarea organizării și funcționării serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice (care sunt lipsă, care necesită completare, modificare, aprobare);
 • Analiza preliminară a situației, cartografierea actelor normative care reglementează organizarea și funcționarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice și identificarea preliminară a actelor normative și metodologice lipsă;
 • Participarea la ședințele de lucru (prima rundă de consultare) cu reprezentanții autorităților publice naționale și locale, pentru consultarea inițiativei și a recomandărilor specifice de prevederi/instrucțiuni clare pentru îmbunătățirea organizării și funcționării serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice (ghiduri, manuale operaționale etc.);
 • Elaborarea draftului raportului de cartografiere a actelor normative/metodologice lipsă în domeniul serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice;
 • Consultarea draftului raportului cu părțile interesate și ajustarea documentului conform observațiilor/comentariilor (a doua rundă de consultare);
 • Prezentarea principalelor constatări și recomandări în cadrul unui eveniment public;

Termenii de implementare și livrabilele pentru Sarcina 2:

Descrierea sub-sarcinii

Perioada de realizare

Nr. de zile

Livrabile

Elaborarea metodologiei de colectare a informației și consultare a părților interesate. Studierea documentației de proiect.

August

1

Metodologie elaborată

Instrumente de lucru

Analiza preliminară a situației pentru realizarea cartografierii și studierea legislației aferente.

August

1

Raport de analiză

Participarea la ședințele de lucru cu părțile interesate pentru a documenta propunerile (prima rundă de consultări)

Septembrie

1

Document cu notițe din timpul ședințelor

Elaborarea draftului de raport

Septembrie

5

Draft raport

Consultarea raportului cu părțile interesate   (a doua rundă de consultări)

Septembrie

1

Document cu notițe din timpul ședințelor/

Sinteza propunerilor și recomandărilor

Prezentarea raportului în cadrul unui eveniment public

Octombrie

1

Raport final

       

Consultantul va realiza sarcinile în strânsă colaborare cu echipa proiectului, membrii Platformei, reprezentanții autorităților publice naționale și locale. Se examinează posibilitatea contractării unui consultant financiar care va oferi asistență tehnică pentru estimarea costurilor și riscurilor intervenției propuse.

Cerințe față de candidați

 • Studii universitare în domeniul științelor socio-umane;
 • Cunoașterea cadrului legal privind asistența socială și serviciile sociale, domeniile ce țin de reglementarea, funcționarea și finanțarea lor, în special pachetul minim de servicii sociale, serviciile destinate persoanelor vârstnice;
 • Cunoașterea necesităților specifice de asistență socială și servicii sociale a persoanelor vârstnice;
 • Experiență profesională în domeniul elaborării, implementării, monitorizării și evaluării implementării actelor normative/politicilor publice naționale și locale;
 • Experiență în colaborarea cu OSC și APL;
 • Abilități avansate de comunicare și interpersonale;
 • Capacități excelente de analiză, documentare și scriere.

Conținutul dosarului de aplicare a candidaților

 • CV-ul actualizat, cu mențiunea serviciilor de consultanță prestate în domeniul solicitat;
 • Oferta financiară pentru prestarea serviciilor, cu menționarea sarcinii pentru care se aplică, sarcina 1 sau/și sarcina 2 (în lei moldovenești per zi/net) – prioritate vor avea candidații care vor aplica pentru prestarea serviciilor de consultanță pentru realizarea ambelor sarcini;
 • Email sau scrisoare de motivare care să conțină și o scurtă viziune cu privire la realizarea sarcinilor propuse. Indicați / atașați materiale relevante realizate în sarcini similare anterior (link-uri la publicații, scrisori de recomandare, rapoarte de monitorizare/fezabilitate/audit pentru implementarea politicilor publice/actelor normative).

Persoanele interesate vor expedia dosarele la adresa de e-mail: officehelpage@gmail.com, cu mențiunea „Concurs consultant elaborare raport servicii sociale”, până la data de 09 august 2022, inclusiv. Pentru întrebări: Dina Ciubotaru, +373 22 225098 sau la adresa de email dina.ciubotaru@helpage.org.

 

[1] Notă: Se recomandă respectarea prevederilor pentru standardele de calitate, conținutul și procesul analizei de impact, prevăzute de Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin HG nr. 23 din 18-01-2019, care poate fi consultată pe următorul link: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119960&lang=ro