A.O. Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea coordonator/coordonatoare proiect în domeniul abilitării economice

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

În perioada  6 septembrie 2021 – 31 decembrie 2022, Centrul de Drept al Femeilor (CDF) implementează Proiectul “Suport pentru co-crearea programelor de abilitare economică a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen” implementat în parteneriat cu UN WOMEN Moldova si finanțat de Suedia.

Scopului Proiectului este susținerea abilitării economice a femeilor suprevețuitoare a violenței în bază de gen prin dezvoltarea a 5 programe de scară mică/5 instrumente de abilitare economică.

Obiectiv

Selectarea coordonator/coordonatoare proiect în domeniul abilitării economice.

 

Responsabilități

 1. Participare la realizarea activităților din cadrul Proiectului destinate sporirii ocupării forței de muncă, abilitării economice cu accent pe grupuri vulnerabile, nemijlocit a victimelor și supravețuitoarelor violenței în bază de gen.
 2. Coordonarea și organizarea activităților de instruire, vizite de studiu pentru partenerii proiectului;
 3. Participarea la activitățile aferente Proiectului pentru a asigura relevanța și aplicabilitatea a programelor de scară mică/instrumente de abilitare economică dezvoltate în cadrul Proiectului;
 4. Oferirea de îndrumări cu privire la realizarea obiectivelor Proiectulului și va contribui la monitorizarea indicatorilor de progres, implicit la reducerea riscurilor în implementareaProiectului;
 5. Comunicatea riscurilor sau provocărilor care apar din monitorizarea informațiilor către managementul Proiectului;
 6. Alte sarcini conforme procesului de dezvoltare a programelor/instrumentelor de abilitare economică agreate în comun la necesitate.

 

Perioada de realizare a sarcinilor: august 2022 – decembrie 2022

 

Calificări și abilități

 1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (profil social, economic, juridic, sau alte domenii relevante).
 2. Minim 5 ani experienţă de lucru cu organizațiile non-guvernamentale, publice sau organizații internaționale în domeniul  ocupării forței de muncă, abilitării economice sau domenii interconexe.
 3. Experiența de lucru ( cel puțin tangentială) în domeniul abilitării economice a femeilor și egalității de gen va constitui un avantaj.
 4. Cunoașterea legislației în domeniul ocupării forței de muncă, egalității de gen, prevenirea și combaterea violenței în bază de gen, violenței în familie.
 5. Abilități de analiză și planificare, angajament personal, eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, respect pentru diversitate, gândire creativă.
 6. Abilități excelente empatice, de comunicare și observare, responsabilitate, corectitudine, și punctualitate.
 7. Abilități în utilizarea calculatorului, Microsoft Word, Excel, Power Point, etc .
 8. Abilități de comunicare scrisă și verbală în limba română, rusă și engleză.

 

Dosarul de aplicare va include:

 • CV-ul
 • Cel puţin 2 referinţe care să ateste capacităţile profesionale ale candidatului

 

Criterii de evaluare:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura dosarului;
 • Experiența relevantă în domeniul solicitat;
 • Relevanța cu domeniul sarcinii;
 • Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul preț/calitate.

 

Aspecte organizaționale

Contractantul va lucra în oficiul CDF  în strînsă cooperare cu managementul Proiectului și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor.

Remunerarea se va face în baza cuantumului stabilit prin contractul de prestare a serviciilor. Plata pentru servicii se va efectua în baza rapoartelor de activitate lunar/trimestrial (cu indicare numărului de zile lucrate).

 

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 29 iulie 2022, ora 18.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs coordonator de proiect abilitare economică sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Informații suplimentare le puteți solicita în scris la email-ul: concurs@cdf.md.

 

Pentru mai multe informații despre Centrul de Drept al Femeilor, vă rugăm să accesați www.cdf.md

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.