CERI Moldova angajează manageri de caz

CHILDREN’S EMERGENCY RELIEF INTERNATIONAL SAN ANTONIO SUA, Sucursala Chișinău (cunoscută și ca CERI Moldova) este o organizație non-guvernamentală care oferă servicii sociale copiilor și tinerilor vulnerabili și implementează programme de suport multilateral cu scopul integrării lor cu scucces în societate.

Sucursala CERI Chișinău lansează un proiect de ajutorare a populației ucrainene care s-a refugiat pe teritoriul Republica Moldova. În acest context, anunțăm concurs de angajare pentru poziția: manager de caz.

Manager de Caz

Durata contractului: mai – octombrie 2022 (cu posibilitatea prelungirii ulterioare)

Loc de muncă: Chișinău sau Bălți

Responsabilități:

  • Realizarea activității de muncă conform planului propus și cerințelor proiectului, respectînd etapele și tehnologia procesului de management de caz;
  • Elaborarea, revizuirea și implementarea planului individual de asistenţă şi suport al beneficiarului;
  • Conlucrarea cu autorităţile locale şi structurile de stat sau internaționale în scopul ajutorarii beneficiarilor;
  • Menţinerea legăturii cu beneficiarii în vederea monitorizării progresul lor, analizei nevoile şi identificării soluțiilor şi a resurselor necesare;
  • Deplasarea către locul de cazare a beneficiarilor din regiunile deservite de organizație;
  • Documentarea tuturor acțiunilor realizate pe cazul beneficiarului.

Cerințe față de candidați:

  • Studii superioare (licență) în asistență socială, psihologie, pedagogie sau un domeniu similar;
  • Cunoasterea fluentă a limbilor rusa și româna;
  • Minimum 1 an de experiență în domeniul serviciilor sociale;
  • Familiaritate și experiență cu procesul de management de caz, principiile de bază în asistență socială și lucrul cu grupuri vulnerabile (copii, femei, familii monoparentale);

Pentru a participa la concurs, candidații vor expedia CV-ul și scrisorea de motivație la adresa irina.rotaru@cerikids.org pînă a data de 15 mai 2022.

La interviu vor participa doar persoanele slectate.

Articol adaugat de: irina rotaru
Alte articole: