Termen extins - AO Prosperare este în căutarea unui expert/ unei experte pentru dezvoltarea codului de conduită pentru angajați

AO Prosperare este în căutarea unui expert/ unei experte pentru dezvoltarea codului de conduită pentru angajați

Context:
AO „Prosperare” (în continuare – Asociația) este organizație nonguvernamentală, apolitică și necomercială care are ca obiective fundamentale promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, promovarea sănătăţii, educaţiei, ştiinţei, artelor, tradiţiilor, culturii, prezervarea monumentelor culturale, asistenţa socială, ajutorarea persoanelor defavorizate, asistenţa oamenilor dezavantajaţi, a copiilor şi a persoanelor în vârstă, activitatea de tineret, sporirea cunoaşterii şi participării civice, protejarea mediului şi naturii, sprijinirea religiei şi valorilor umane, susţinerea bunăstării sociale, sprijinirea lucrărilor publice şi infrastructurii, sprijinirea sportului.

Asociația este beneficiară de grant a UN Women Moldova în cadrul proiectului „EVA - Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și beneficiază de finanțare pentru consolidarea propriilor capacități instituționale și tehnice.

Obiectiv:
Pentru realizarea Activității 1. Dezvoltarea codului de conduită pentru angajați, echipa proiectului anunță concurs pentru identificarea și contractarea unui expert în domeniul dezvoltării capacităților organizațiilor din sectorul nonguvernamental.

Livrabile:
Datorită acestei activități, Asociația va obține următoarele produse:

  • Codul de conduită a angajaților.

Expertul/ experta va fi selectată în baza următoarelor criterii:

  • Studii superioare în drept, administrare, management sau alte domenii relevante;
  • Cunoştinţe şi experiență relevantă demonstrată de cel puțin 3 ani;
  • Cunoştinţe şi abilități de elaborare a codurilor de conduită pentru organizații nonguvernamentale;
  • Reputație şi integritate personală şi profesională;
  • Abilități de comunicare, lucru în echipă;
  • Confirmarea flexibilității în procesul de colaborare și de executare a sarcinilor;
  • Cunoașterea excelentă a limbilor română şi rusă.

Procedura de aplicare și de selectare:

Persoanele interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care să conțină:

1. CV-ul candidatului/ candidatei;

2. Scrisoarea de intenție care să includă experiența candidatului/ candidatei în realizarea sarcinilor similare;

3. Oferta financiară cu indicarea sumei brute.

 

Oferta cu mențiunea „Expert Cod” va fi depusă la următoarea adresă: manolezina@mail.ru

Termenul limită pentru aplicare: 15 octombrie 2021


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă