Anunț privind selectarea unui Expert pentru Elaborarea Strategiei și a Planului de acțiuni al AO„UniFem„ cu integrarea perspectivei egalității de gen și combaterea violenței domestice pentru perioada 2021-2025

Solicitant: Acest anunț este lansat de către Asociația Obștească „UniFem„ în cadrul proiectului Promovarea Egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni

Data limită pentru aplicare 03.09.2021

Informație Generală : Asociația Obștească „UniFem„ pe parcursul lunilor iulie-noiembrie cu suportul financiar al UN Women implementează proiectul „„Dezvoltarea capacității instituționale a AO„Unifem„pentru creșterea implicării in promovarea egalității de gen și combaterea violenței asupra femeilor și copiilor„

Proiectul are drept scop :„Dezvoltarea capacității instituționale a AO„Unifem„pentru creșterea implicării in promovarea egalității de gen , prevenirea și combaterea violenței asupra femeilor și copiilor„

Obiective principale:

 • Ajustarea Statutului AO„Unifem„la perspectiva egalității de gen , prevenirea și combaterea violenței domestice
 • Elaborarea Strategiei și a Planului de acțiuni al AO„UniFem„ cu integrarea perspectivei egalității de gen și combaterea violenței domestice
 • Consolidarea capacităților membrilor AO„UniFem„ în vederea dezvoltării abilităților de comunicare cu femeile din localitate pentru combaterea fenomenului violenței .

Pentru realizarea obiectivelor propuse AO „UniFem„ anunță concurs de selectare a unui expert în elaborarea Strategiei și Planului de Acțiuni al AO„UniFem„ cu integrarea perspectivei egalității de gen și combaterea violenței domestice pentru perioada 2021-2025 CARE va cumula eforturile organizației pentru combaterea violenței domestice și va sensibiliza opinia publică la aceste probleme

Obiectul contractului:

Expertul contractaț Va realiza următoarele sarcini:

 • elaborarea Strategiei și Planului de Acțiuni al AO„UniFem„ cu integrarea perspectivei egalității de gen și combaterea violenței domestice pentru perioada 2021-2025;
 • Desfășurarea a 3 ateliere de lucru/sesiuni de instruire cu membrii AO „Unifem„pentru dezvoltarea abilităților de organizare și implicare în activități de advocacy în domeniul egalității de gen, prevenirii violenței împotriva femeilor și a violenței bazate pe gen.

Calificarea și pregătirea profesională:

 • Studii superioare în domeniul jurnalism, comunicare și relații publice, sau alte domenii relevante postului;
 • Experiență în Elaborarea Strategiei și a Planului de acțiuni cu integrarea perspectivei egalității de gen și combaterea violenței domestice,
 • Creativitate, seriozitate, abordare sistemică;
 • Spirit de echipă și flexibilitate în raport cu echipa proiectului;
 • Punctualitate și acuratețe în procesul de elaborare a materialelor.

Termenii și condițiile de activitate: Contract de prestări servicii cu volum de muncă de 3 zile, regim de muncă

Locație: primăria Mănoilești, raionul Ungheni, Republica Moldova.

Dosarul de aplicare va conține:

 • CV-ul candidatului cu indicarea experienței relevante;
 • Scrisoare de motivare (maxim 500 de cuvinte);
 • Oferta financiară per contract (în MDL / Net);

Candidații vor expedia dosarele la adresa de e-mail: primariamanoilesti@gmail.com, cu mențiunea ”Concurs expert în elaborarea Strategiei și Planului de Acțiuni al AO„UniFem„ cu integrarea perspectivei egalității de gen și combaterea violenței domestice pentru perioada 2021-2025, până la data de 03.09.2021. Detalii la număr de telefon 079396233 – coordonator proiect, Moraru Margareta sau 068978881 – asistent proiect,.

Pentru interviu vor fi contactați/e doar candidații/candidatele care vor corespunde cerințelor de calificare.

Author: Grosu Valentina

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă