ANUNȚ privind angajarea specialistului în comunicare/asistent de proiect în cadrul proiectului „Parteneriat cu autorităţile publice pentru un sistem calitativ de servicii sociale”

Distribuie prietenilor:ANUNȚ

privind angajarea specialistului în comunicare/asistent de proiect

în cadrul proiectului „Parteneriat cu autorităţile publice pentru un sistem calitativ de

servicii sociale”

Asociația Obștească Parteneriatul Aachen Moldova
angajează Specialist în comunicare/asistent de proiect

Asociaţia Obștească Parteneriatul Aachen Moldova (în continuare AOPAM) este o organizaţie
apolitică, non profit care susține copiii, tinerii cu dizabilități și familiile acestora, precum și alte
persoane aflate în dificultate să depășească situațiile dificile și să ducă o viață activă și plină de
sens în comunitățile lor. Dezvoltă și implementează proiecte sociale de caritate pentru grupurile
social-vulnerabile, inclusiv persoane cu dizabilități din sudul țării. Începând cu luna septembrie
2020, AO Parteneriatul Aachen Moldova a demarat implementarea proiectului „Parteneriat cu
autorităţile publice pentru un sistem calitativ de servicii sociale” finanțat de Uniunea Europeană și
Ministerul Federal de Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei, în baza Contractului de
grant Nr. 20-PR-S-033 din 28.08.2020 semnat cu Fundația „Reprezentanța Fundației Konrad
Adenauer în Republica Moldova”.
Scopul asociației este de a contribui la creșterea nivelului de viață a păturilor social-vulnerabile, a
familiilor cu mulți copii și a persoanelor cu dizabilităţi ca rezultat al sprijinului acordat.
În cadrul acestui proiect, Asociația Obștească Parteneriatul Aachen Moldova anunță cocurs pentru
poziția de comunicator/asistent de proiect, cu un volum de muncă de 60 de zile lucrătoare în
perioada 08 octombrie 2020 - 31 august 2021 în funcție de necesitățile asociației cu un volum total
de 60 zile. Asociația îți are sediul în satul Baimaclia, r-nul Cantemir, activitățile proiectului se vor desfășura nemijlocit în raionul Cantemir.
În cadrul proiectelor implementate de Asociația Obștească Parteneriatul Aachen Moldova sunt
preconizate un șir de activități media care țin de asigurarea vizibilității activităților proiectelor, dar
și sensibilizarea societății cu privire la activitățile proiectului: imprimarea materialelor informative,
dezvoltarea strategiilor de comunicare, elaborarea și publicarea materialelor informaționale,
diseminarea practicilor pozitive, activități de advocacy etc.
În acest context, va fi angajat un specialist care va acorda suport în realizarea activităților din
cadrul proiectului implementate de Asociația Obștească Parteneriatul Aachen Moldova.
Perioada de angajare: 08.10.2020 – 31.08.2020
Responsabilitățile comunicatorului/asistentului de proiect:
 Asigurarea logistică a activităţilor de comunicare din cadrul proiectelor;
 Coordonarea procesului de elaborare şi tipărire a materialelor informative (pliante, postere,
bannere etc.);
 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu autorităţile publice locale şi OSC-uri din
comunităţile în care sunt implementate proiectele;
 Facilitarea comunicării dintre consultanţii angajaţi şi partenerii proiectelor (jurnalişti, APL,
administraţiile instituţiilor educaţionale, persoane cu dizabilităţi etc.);
 Realizarea istoriilor de succes și a foto-reportajelor despre activitățile proiectului;

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este
responsabilitatea exclusivă a proiectului ”Parteneriat cu autoritățile publice petru un sistem calitativ de servicii

sociale”, implementat de Asociația Obștească Parteneriatul Aachen Moldova.

 Organizarea instruirilor pentru toţi actorii implicaţi în proiecte şi raportarea rezultatelor
instruirilor către coordonatorul proiectului;
 Dezvoltarea unor noi formate de documente şi/sau instrumente de lucru cu beneficiarii,
completarea şi păstrarea documentelor în conformitate cu cerinţele AOPAM;
 Monitorizarea activităţilor de comunicare organizate în cadrul proiectelor şi informarea
coordonatorului proiectului despre mersul implementării lor;
 Deplasarea în comunităţile unde este implementat proiectul pentru organizarea activităţilor
planificate;
 Participarea la ședințele comune organizate în cadrul proiectului scopul asigurării
planificării și raportării conform cerințelor proiectului;
 Participarea la training-uri şi alte activităţi de dezvoltare profesională;
 Menţinerea relaţiilor pozitive prin comunicare deschisă cu membrii echipei, beneficiarii şi
familiile lor, reprezentaţi APL şi alţi parteneri;
 Comunicarea eficientă, în timp util şi în mod profesional cu toţi membrii echipei AOPAM;
 Participare în procesul de elaborare a documentelor de planificare strategică și a Ghidului
metodologic de evaluare și monitorizare a serviciilor sociale;
 Acordarea asistenței tehnice autorităților publice și instituțiilor publice;
 Stabilirea dialogului și parteneriatelor cu autoritățile publice centrale și locale;
 Acordarea suportului și asistenței tehnice coordonatorului de proiect care beneficiază de
grant în procesul de implementare al proiectului;
 Elaborarea documentelor finale și consultarea acestora cu actorii sociali implicați in
implementarea proiectului (instituții publice, autorități publice și organizații ale societății
civile);
 Promovarea și distribuirea rezultatelor proiectului atât la nivel național;
 Asigurarea vizibilității proiectului în concordanță cu politicile de vizibilitate ale Uniunii
Europene și ale Ministerul Federal de Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei;
 Alte obligaţiuni şi responsabilităţi necesare realizării scopului AOPAM.
Cerințe de calificare:
 Studii de masterat în domeniile științe sociale (drept, sociologie, psihologie, asistență
socială, științe ale comunicării, etc.);
 Experienţă de lucru de cel puțin 3 ani în domeniul relevant activităţii proiectului;
 Experienţa de lucru în organizaţii neguvernamentale și /sau instituții publice din domeniul
social;
 Abilităţi de comunicare şi negociere atât la nivel local, cât și național;
 Capacități analitice dezvoltate și experiență în elaborarea documentelor de politici;
 Cunoașterea bună a limbilor română și engleză ( oral și scris);
 Abilităţi de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet);
 Abilităţi de organizare şi desfăşurare a activităţilor de instruire/comunicare;
 Abilităţi excelente în scriere, redactare şi organizare;
 Cunoaşterea bună, la nivel de comunicare şi scriere, a limbilor română, rusă şi engleză;
 Cunoaşterea calculatorului, în particular Microsoft Word, Excel, şi Power Point, căutarea
online şi managementul datelor;

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este
responsabilitatea exclusivă a proiectului ”Parteneriat cu autoritățile publice petru un sistem calitativ de servicii

sociale”, implementat de Asociația Obștească Parteneriatul Aachen Moldova.

 Abilități bune de lucru în echipă.

Dosarul pentru concurs va conține:
• CV-ul actualizat cu indicarea a două persoane de referință;
• Scrisoare de intenție.
Persoanele interesate sunt invitate să expedieze dosarele completela adresa de e-mail:
[email protected], cu mențiunea „Specialist în comunicare/asistent de proiect”. Doar
persoanele selectate vor fi contactate.
Concursul se declară deschis până când va fi angajat un Specialist în comunicare/asistent de
proiect.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
Dediu Natalia, Coordonator de proiect, [email protected]; 069703802.
Termenul de depunere a dosarelor: 07.10.2020
Adresa de depunere a dosarelor: [email protected]

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.