Comunitatea mea program vacancies - Expert în prestarea serviciilor sociale

Distribuie prietenilor:


Titlul funcției:  Expert în prestarea serviciilor sociale

Satut: Consultant Local

Proiect: Comunitatea Mea

Locația: Chișinău, Moldova

Durata estimată a contractării: aproximativ 30 de zile lucrătoare în total pe perioada mai-august 2020.

Termenul limită pentru aplicare: 3 mai 2020, ora 18:00

Descrierea proiectului:

Comunitatea Mea (CM) este un program cu durată de 5 ani finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și administrat de IREX. Scopul programului este de a susține autoritățile publice locale din Moldova pentru a asigura o guvernare mai eficientă, transparentă și responsabilă față de cetățeni. Întărirea capacității autorităților locale de a lucra  în mod inclusiv cu cetățenii și societatea civilă, va avea efect benefic la calitatea serviciilor prestate, dar și a întregului proces  de  guvernare locală.  

Programul Comunitatea Mea are patru componente interdependente:

 1. Îmbunătățirea calității și accesului la serviciile municipale;
 2. Cetățeni implicați în mod semnificativ în guvernanța locală;
 3. Reformele politicii de descentralizare avansate; și
 4. Creșterea veniturilor deținute la nivel local și îmbunătățirea practicilor de gestionare financiară.

Drept parte integră a efortului de îmbunătățire a  calității prestării serviciilor sociale, Programul Comunitatea Mea va ajuta APL-urile să identifice oportunități și inițiative în domeniul serviciilor sociale bazate pe parteneriat local larg și care ar asigura durabilitatea financiară a serviciilor sociale. 

Sumarul poziției:

Programul Comunitatea Mea caută un expert cu profil juridico-economic pentru a oferi aistență APL-urilor partenere ale Progamului Comunitatea Mea la îmbunătățirea serviciilor sociale primare, precum și identificarea inițiativelor sociale suplimentare.

Sarcini și responsabilități:

 1. Să efectueze o evaluare generală aprofundată a serviciilor sociale prestate în APL-urile din Cohorta 2 (26 APL-uri), bazându-se pe informația internă a programului CM (FOCAS, planificare strategică locală și sondajul serviciilor sociale) pentru a extrage concluzii relevante;
 2. Să identifice activități de consolidare a capacităților APL-urilor privind gestionarea mai eficientă a serviciilor sociale aflate în competența acestora;
 3. Să ofere asistență practică APL-urilor țintă (4 APL-uri, care urmează să fie selectate în consultare cu echipa programului CM) în identificarea inițiativelor în domeniul serviciilor sociale, precum și a potențialilor parteneri (inclusiv partenerilor din sectorul privat), pentru a implementa inițiativele respective;
 4. Să acorde asistență celor 4 APL-uri țintă, pentru a verifica conformitatea inițiativelor prioritare în domeniul serviciilor sociale cu standardele minime, procedurile de acreditare și costurile estimative;
 5. Să ofere asistență practică (împreună cu echipa CM) celor 4 APL-uri țintă în elaborarea planurilor de acțiune pentru implementarea inițiativelor prioritare în domeniul serviciilor sociale;
 6. În regim pilot, să monitorizeze fluxul de fonduri (naționale sau locale, destinate serviciilor sociale), alocate pentru 3-4 servicii sociale prestate la nivel local de către cele 4 APL-uri, și să prezinte “lecții învățate” expertului CM din cadrul Componentei 3 care lucrează la îmbunătățirea cadrului normativ al serviciilor sociale;
 7. Să organizeze atelier de instruire pentru echipa programului CM cu privire la consolidarea capacităților APL-urilor în domeniul gestionării mai eficiente a serviciilor sociale aflate în competența acestora;

Livrabile:

Consultantul va prezenta următoarele livrabile în limba română:

 1. Raport consolidat privind rezultatele evaluării serviciilor sociale prestate de 26 APL-uri partenere din Cohorta 2;
 2. Activități de consolidare a capacităților APL-urilor, orientate pe prestarea serviciilor sociale durabile;
 3. Atelier de formare a formatorilor privind prestarea eficientă a serviciilor sociale, organizat pentru echipa CM;
 4. Inițiative în domeniul serviciilor sociale, parteneri potențiali și modele de parteneriat identificate / definite de 4 APL-uri țintă;
 5. Planuri de acțiune pentru îmbunătățirea serviciilor sociale, elaborate pentru 4 APL-uri partenere ale programului CM;
 6. Concluzii / „lecții învățate” (format scurt), colectate din activitatea de monitorizare a fluxului de fonduri alocate pentru 3-4 servicii sociale.

Coordonarea tehnică: 

Consultantul va coordona cu managerul de proiect Tetra Tech și/sau persoana desemnată din partea Programului Comunitatea Mea.

Abilități și experiență:

 • Cerința minimă – diploma de licență în administrare publică, economie, științe sociale / management sau alt domeniu conex. Diploma de master într-un domeniu relevant reprezintă un avantaj;
 • Experiență profesională în domeniile de guvernare locală și bună guvernare;
 • Experiență dovedită în îmbunătățirea serviciilor sociale la solicitarea autorităților publice locale;
 • Capacitate dovedită de a comunica și de a lucra eficient cu agențiile donatoare, partenerii naționali și locali, grupurile de cetățeni și întreprinderile din mediul multi-etnic;
 • Cunoștințe puternice și înțelegere aprofundată a domeniului de guvernare locală din Moldova;
 • Abilități puternice de exprimare scrisă și orală, comunicare fluentă în limba română / rusă, cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj.

Depunerea dosarului de participare:

Dosarul de aplicare va include:

 • CV-ul care va demonstra experiența relevantă în domeniu
 • O scrisoare de intenție care să includă cerințele privind rata de consultanță

Dosarul completat va fi expediat pe adresa electronica 

hr-md@irex.org cu subiectul „Consultant Servicii Sociale “

Termenul limită de depunere: 3 mai 2020, 18:00.

Selecția candidaților pentru interviu se va efectua continuu, conform aplicațiilor depuse.

* Vor fi contactați doar candidații selectați pentru interviu.


Distribuie prietenilor:


helpVă place portalul CIVIC.MD? Vă invităm să contribuiți lunar cu suma de 1 Euro pentru menținerea portalului.

Click AICI pentru a contribui lunar  (Card Bancar sau PayPal)

Toate serviciile comerciale oferite de portal până recent au fost suspendate. Dacă reușim să acoperim minimul necesar din aceste contribuții - toate spațiile pentru bannere vor fi oferite gratuit organizațiilor necomerciale sau agenților economici cu puternice elemente de responsabilitate socială. Absolut toate serviciile vor fi gratuite! 

Sperăm că vă veți alătura! 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet