Comunitatea mea program vacancies - Expert în prestarea serviciilor sociale

Distribuie prietenilor:


Titlul funcției:  Expert în prestarea serviciilor sociale

Satut: Consultant Local

Proiect: Comunitatea Mea

Locația: Chișinău, Moldova

Durata estimată a contractării: aproximativ 30 de zile lucrătoare în total pe perioada mai-august 2020.

Termenul limită pentru aplicare: 3 mai 2020, ora 18:00

Descrierea proiectului:

Comunitatea Mea (CM) este un program cu durată de 5 ani finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și administrat de IREX. Scopul programului este de a susține autoritățile publice locale din Moldova pentru a asigura o guvernare mai eficientă, transparentă și responsabilă față de cetățeni. Întărirea capacității autorităților locale de a lucra  în mod inclusiv cu cetățenii și societatea civilă, va avea efect benefic la calitatea serviciilor prestate, dar și a întregului proces  de  guvernare locală.  

Programul Comunitatea Mea are patru componente interdependente:

 1. Îmbunătățirea calității și accesului la serviciile municipale;
 2. Cetățeni implicați în mod semnificativ în guvernanța locală;
 3. Reformele politicii de descentralizare avansate; și
 4. Creșterea veniturilor deținute la nivel local și îmbunătățirea practicilor de gestionare financiară.

Drept parte integră a efortului de îmbunătățire a  calității prestării serviciilor sociale, Programul Comunitatea Mea va ajuta APL-urile să identifice oportunități și inițiative în domeniul serviciilor sociale bazate pe parteneriat local larg și care ar asigura durabilitatea financiară a serviciilor sociale. 

Sumarul poziției:

Programul Comunitatea Mea caută un expert cu profil juridico-economic pentru a oferi aistență APL-urilor partenere ale Progamului Comunitatea Mea la îmbunătățirea serviciilor sociale primare, precum și identificarea inițiativelor sociale suplimentare.

Sarcini și responsabilități:

 1. Să efectueze o evaluare generală aprofundată a serviciilor sociale prestate în APL-urile din Cohorta 2 (26 APL-uri), bazându-se pe informația internă a programului CM (FOCAS, planificare strategică locală și sondajul serviciilor sociale) pentru a extrage concluzii relevante;
 2. Să identifice activități de consolidare a capacităților APL-urilor privind gestionarea mai eficientă a serviciilor sociale aflate în competența acestora;
 3. Să ofere asistență practică APL-urilor țintă (4 APL-uri, care urmează să fie selectate în consultare cu echipa programului CM) în identificarea inițiativelor în domeniul serviciilor sociale, precum și a potențialilor parteneri (inclusiv partenerilor din sectorul privat), pentru a implementa inițiativele respective;
 4. Să acorde asistență celor 4 APL-uri țintă, pentru a verifica conformitatea inițiativelor prioritare în domeniul serviciilor sociale cu standardele minime, procedurile de acreditare și costurile estimative;
 5. Să ofere asistență practică (împreună cu echipa CM) celor 4 APL-uri țintă în elaborarea planurilor de acțiune pentru implementarea inițiativelor prioritare în domeniul serviciilor sociale;
 6. În regim pilot, să monitorizeze fluxul de fonduri (naționale sau locale, destinate serviciilor sociale), alocate pentru 3-4 servicii sociale prestate la nivel local de către cele 4 APL-uri, și să prezinte “lecții învățate” expertului CM din cadrul Componentei 3 care lucrează la îmbunătățirea cadrului normativ al serviciilor sociale;
 7. Să organizeze atelier de instruire pentru echipa programului CM cu privire la consolidarea capacităților APL-urilor în domeniul gestionării mai eficiente a serviciilor sociale aflate în competența acestora;

Livrabile:

Consultantul va prezenta următoarele livrabile în limba română:

 1. Raport consolidat privind rezultatele evaluării serviciilor sociale prestate de 26 APL-uri partenere din Cohorta 2;
 2. Activități de consolidare a capacităților APL-urilor, orientate pe prestarea serviciilor sociale durabile;
 3. Atelier de formare a formatorilor privind prestarea eficientă a serviciilor sociale, organizat pentru echipa CM;
 4. Inițiative în domeniul serviciilor sociale, parteneri potențiali și modele de parteneriat identificate / definite de 4 APL-uri țintă;
 5. Planuri de acțiune pentru îmbunătățirea serviciilor sociale, elaborate pentru 4 APL-uri partenere ale programului CM;
 6. Concluzii / „lecții învățate” (format scurt), colectate din activitatea de monitorizare a fluxului de fonduri alocate pentru 3-4 servicii sociale.

Coordonarea tehnică: 

Consultantul va coordona cu managerul de proiect Tetra Tech și/sau persoana desemnată din partea Programului Comunitatea Mea.

Abilități și experiență:

 • Cerința minimă – diploma de licență în administrare publică, economie, științe sociale / management sau alt domeniu conex. Diploma de master într-un domeniu relevant reprezintă un avantaj;
 • Experiență profesională în domeniile de guvernare locală și bună guvernare;
 • Experiență dovedită în îmbunătățirea serviciilor sociale la solicitarea autorităților publice locale;
 • Capacitate dovedită de a comunica și de a lucra eficient cu agențiile donatoare, partenerii naționali și locali, grupurile de cetățeni și întreprinderile din mediul multi-etnic;
 • Cunoștințe puternice și înțelegere aprofundată a domeniului de guvernare locală din Moldova;
 • Abilități puternice de exprimare scrisă și orală, comunicare fluentă în limba română / rusă, cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj.

Depunerea dosarului de participare:

Dosarul de aplicare va include:

 • CV-ul care va demonstra experiența relevantă în domeniu
 • O scrisoare de intenție care să includă cerințele privind rata de consultanță

Dosarul completat va fi expediat pe adresa electronica 

hr-md@irex.org cu subiectul „Consultant Servicii Sociale “

Termenul limită de depunere: 3 mai 2020, 18:00.

Selecția candidaților pentru interviu se va efectua continuu, conform aplicațiilor depuse.

* Vor fi contactați doar candidații selectați pentru interviu.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet