Anunț prelungit de achiziție a serviciilor de instruire în domeniul completării cererilor de finanțare a proiectelor de dezvoltare economică a comunitățilorAnunț de achiziție a serviciilor de instruire în domeniul completării cererilor de finanțare  a proiectelor de dezvoltare economică a comunităților

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Vasile Stroescu” implementează proiectul „Centru de Consultanță în Afaceri” în cadrul programului „EU4Moldova: Comunități Locale”, finanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC) și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone – Asistența Poloniei; și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și Solidarity Fund PL (SFPL) în Moldova.

Scopul acestui proiect este de a susține și îmbunătăți climatului economic în GAL Vasile Stroescu prin crearea condițiilor optime pentru dezvoltarea mediului de afaceri ca un cadru pentru deschiderea locurilor de muncă, stoparea migrației, dezvoltarea afacerilor și produselor locale, precum și generarea de venituri de către populația locală, inclusiv a păturilor defavorizate.

În cadrul proiectului, va fi contractat 1 expert în dezvoltarea economică a localităților, rezident al teritoriului GAL ”Vasile Stroescu”, misiunea căruia va fi de a presta servicii de instruire, consultanță și mentorat în domeniul atragerii de investiții și fonduri unui grup țintă format din 50 reprezentanți ai APL, în conformitate cu termenii de referință de mai jos:

Sesiunile de instruire și activitățile de consultanță/mentorat vor fi desfășurate în raionul Edineț, regiunea GAL ,,Vasile Stroescu”.

Prestatorul de servicii va fi responsabil de:

  1. Elaborarea unui program de instruire, cu durata de două zile, în completarea cererilor de finanțare;
  2. Pregătirea materialelor de instruire (conținuturi, studii de caz, fișe de lucru, exerciții practice pentru fiecare subiect aparte, etc.);
  3. Asigurarea prezenței participanților la sesiunile de instruire;
  4. Aprovizionarea fiecărui participant la instruire cu material didactic digital și printat;
  5. Conceperea unei baze de date cu finanțatori și programe de finanțare disponibile pe piața RM vizând dezvoltarea economică a localităților;
  6. Asistarea beneficiarilor de instruire în completarea a 10 cereri de finanțare cu scop de depunere a acestora la diferite programe de finanțare în perioada imediat următoare sesiunilor de instruire.
  7. Raportarea rezultatelor de activitate.

Dosarul de aplicare va conține:

1. Conceptul programului de asistență a APL (inclusiv etapele de instruire, consultanță, mentorat, identificare a finanțatorilor, elaborarea conceptelor d finanțare);

2. Agenda detaliată a instruirii, cu indicarea datelor precum: ziua instruirii, durata în ore, numele formatorului, enumerarea subiectelor pentru fiecare modul;

3. Conceptul desfășurat al programului de consultanță/mentorat/asistență în completarea cererii de finanțare, cu indicarea numărului de ore și conținuturi;

4. CV-ul expertului, în care va fi clar indicată formarea și experiența acestuia în domeniul de intervenție;

5. Oferta financiară, care va include toate costurile aferente serviciilor de instruire cu durata de 2 zile și serviciilor de consultanță în elaborarea celor 10 propuneri de proiect.

Oferta financiară va include costul serviciilor în moneda națională (MDL), suma brută inclusiv taxele de stat, și va fi confirmată prin aplicarea semnăturii candidatului.

 

Dosarul de aplicare cu ofertele tehnică, financiară și actele aferente va fi expediat prin e-mail la adresa: galvasilestroescu@gmail.com cu subiectul „Achiziția serviciilor de instruire” până la termenul limită de 24 iunie 2024, ora 12:00.

 

Selectarea candidaților se va face în funcție de corespunderea acestora la criteriile de selecție și prețul solicitat!

Informații suplimentare pot fi oferite de către dna Ursachi Mirabela la numărul de telefon: 067657475

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Vasile Stroescu” implementează proiectul „Centru de Consultanță în Afaceri” în cadrul programului „EU4Moldova: Comunități Locale”, finanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC) și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone – Asistența Poloniei; și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și Solidarity Fund PL (SFPL) în Moldova.