Servicii de proiectare, montare și punere în funcțiune a instalației fotovoltaice pentru sistemul de irigare din s. Bărboieni, r-nul NisporeniCerere de oferte

  privind selectarea companiei ce va oferi servicii de proiectare, instalare și conectare la rețea a unui sistem fotovoltaic cu putere 130 kw în cadrul Sistemului Centralizat de Irigare „Grozești”

Termeni de referință:

Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) „Prutenii II” invită agenții economici interesați să depună documentația pentru participarea la concursul de oferte privind selectarea companiei care să ofere servicii de proiectare, montare și punere în funcțiune a instalației fotovoltaice în cadrul Sistemului Centralizat de Irigare „Grozești”, r-nul Nisporeni.

Instalația fotovoltaică urmează a fi instalată pe teritoriul Stației de Pompare SP 12, pentru care, AUAI „Prutenii II” deține Avizul de Racordare Nr. G20602023010001  din 19.06.2023, eliberat pentru  NLC 1370743 (Anexat la cererea de oferte). Instalația fotovoltaică urmează a fi instalată cu o capacitate de 130 kW.

Stația de Pompare SP 12 este amplasată în extravilanul satului Bărboieni din raionul Nisporeni, pe un teren cu suprafață de circa 0,83 hectare (vezi Figura 1.  Stația de pompare SP 12 ). Orientarea și gradul de înclinare sunt favorabile scopului propus.

Picture1

Menționăm că o parte din instalație urmează a fi montată pe suprafața bazinului de acumulare a apei pentru irigare, amplasat pe teritoriul SP 12. De asemenea, o parte din panouri va fi instalată pe acoperișurile  a două clădiri (stații de pompare și oficiu) de pe teritoriul SP 12.

În sala unde se află sistemul de distribuție există spațiu suficient unde ar putea fi instalate echipamentele sistemului fotovoltaic.

Ofertanții interesate pot efectua vizite de documentare în teren, care urmează a fi coordonate în pealbil prin e-mail la adresa AUAI Prutenii II - auaiprutenii2@hotmail.com.

Termenii de livrare și dare în exploatare:

Max. 135 de zile calendaristice din data semnării contractului.

Compania selectată va presta serviciile conform condiţiilor solicitate de AUAI Prutenii II în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi.

Dosarul de partivcipare va include:

Pentru a participa la concurs, dosarul de participare depus va include în mod obligatoriu următoarele:

 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și a extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Oferta tehnică ce va include soluția tehnică propusă (atât pentru panourile amplasate pe bazinul de acumulare, cât și la sol), caracteristicile tehnice ale echipamentelor, metodologia și calendarul de implementare a proiectului, cu menționarea termenelor limită pentru fiecare etapă, confirmate prin semnătura și ștampila participantului;
 • Oferta de preț, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse cantitatea, prețul unitar și suma totală a ofertei.
 • Document ce atestă disponibilitatea echipamentului ofertat în stoc/sau confirmarea furnizorului, însoțit de fise tehnice și certificate de conformitate pentru bunului ofertate: panouri fotovoltaice, invertor, contor, etc;
 • Informații despre participant și lista contractelor similare finalizate, confirmate prin semnătura și ștampila participantului;
 • Datele de identificare ale companiei și rechizitele bancare confirmate
 • Condițiile/termenii de garanție a fiecărui echipament și a instalației în întregime.

Cerințe minime de calificare:

Experiență de cel puțin 2 ani în domeniul serviciilor solicitate.

Întrebări și clarificări scrise:

Toate întrebările sau clarificările cu privire la această cerere de oferte trebuie să fie adresate în scris și transmise la adresa de e-mail a AUAI „Prutenii II” - auaiprutenii2@hotmail.com, nu mai târziu de data de 27 mai 2024, ora 18.00.

Întrebările și solicitările de clarificări, precum și răspunsurile la acestea, vor fi transmise tuturor participanților.

Criterii de Evaluare:

Criterii de Evaluare

Număr maxim de puncte

Abordare tehnică, metodologie și plan de lucru detaliat.

Soluția tehnică propusă – AUAI Prutenii II va evalua dacă oferta răspunde la obiectivele activității, așa cum este menționat în termenii de referință.

Caracteristicile tehnice ale echipamentelor propuse - AUAI Prutenii II va evalua specificațiile tehnice ale echipamentelor propuse, termenul de garanție a echipametelor propuse

Abordare și metodologie – AUAI Prutenii II va evalua dacă abordarea tehnică propusă, planul de activități cât și limitele de timp propuse vor duce la îndeplinirea activității în cel mai eficient mod.

50

Experiență și activități similare îndeplinite anterior.

AUAI Prutenii II va evalua dacă experiența companiei este relevantă obiectivelor cererii de oferte. De asemenea, AUAI Prutenii II va analiza experiența companiei și activitățile similare îndeplinite anterior.

20

Oferta financiară.

30

 

Modalitatea de depunere a ofertelor:

 • Termenul de depunere a ofertelor: 04.06.2024, ora 18.00.
 • Ofertele se depun Electronic la adresa: auaiprutenii2@hotmail.com, indicându-se în subiectul mesajului „Ofertă pentru sistem fotovoltaic 130kw SCI „Grozești” Nisporeni____Denumirea ofertantului”.
 • Modalitatea de redactare a ofertelor: Oferta și documentele solicitate urmează a fi întocmite pe calculator, în clar, fără corectări, având număr și data de ieșire, cu semnătura și ștampila participantului.
 • Modalitatea de salvare a documentației de concurs: Documentele aferente dosarului se vor transmite în format .PDF.
 • Ofertele recepționate după data și ora limită comunicată vor fi respinse, și nu vor fi analizate în procesul de evaluare.

Notă:

 • Oferta va fi formulată în MDL. Termenul de valabilitate a ofertei financiare înaintate va fi indicat expres în oferta financiară (nu mai puțin de 30 de zile);
 • O parte din finanțarea activității va fi acoperită din fondurile partenerilor de dezvoltare cărora li se aplică TVA cu drept de deduce (cota „0”). Informația relevantă și documentele justificative vor fi puse la dispoziție la semnarea contractului;
 • Ofertantul va pune la dispoziție cărțile tehnice cu instrucțiunile de funcționare traduse în limba română și/sau rusă, va asigura punerea în funcțiune precum și instruirea personalului operativ al beneficiarului;
 • Nu vor fi acceptate ofertele ce includ echipamente și accesorii produse de Huawei Technology Company, ZTE Corporation, Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company, Dahua Technology Company;
 • Nu vor fi acceptate ofertele ce includ articole produse de furnizori care fac obiectul unui ordin de reținere a eliberării, se află pe Lista de entități comerciale sau sunt sancționate în alt mod pentru utilizarea muncii forțate, acestea fiind: Hoshine Silicon Industry; Xinjiang Daqo New Energy; Xinjiang East Hope Nonferrous Metals; Xinjiang GCL-New Energy Material; Xinjiang Production and Construction Corps.

Documentația aferentă concursului poate fi descărcată: AICI

Anunțul a fost modificat pe 23.05.2024 prin modificarea termenului limită inițial, în care era indicat greșit anul. A fost adăugat și linkul spre Documentația aferentă concursului. 

Articol adaugat de: AUAI AUAI