Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor (ADRA), solicită ofertă de preț pentru Utilaje medicale de uz personal: Tensiometre 70 buc.A.O. Filiala din rep. Moldova Adra Moldova solicită ofertă de preț pentru  Utilaje medicale de uz personal

INTRODUCERE

Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor (ADRA) este brațul umanitar global al Bisericii Adventiste de Ziua a șaptea – parte a comunității adventiste de 20 de milioane, cu sute de mii de biserici la nivel global și cea mai mare rețea integrată de asistență medicală și educație din lume. ADRA oferă ajutor și asistență pentru dezvoltare persoanelor din peste 118 țări – indiferent de etnie, afiliere politică, sex sau asociație religioasă. Prin parteneriatul cu comunitățile, organizațiile și guvernele locale, ADRA este capabilă să livreze programe relevante din punct de vedere cultural și să construiască capacitatea locală pentru o schimbare durabilă.

ADRA Moldova în cadrul proiectului ADRA - KIA - Emergency Aid Ukraine Crisis solicită oferte de preț pentru Utilaje medicale de uz personal: Tonometru 70 buc. 

 

Termen limită de expediere a ofertelor:

Termenul limită de primire a ofertelor până în data de 27 noiembrie  2023, ora 10:00. Ofertele recepționate după ora indicată vor fi respinse.

Alegera companiei este planificată în data de 27 noiembrie  2023, după expirare termenului de depunere a ofertelor. 

1. Ofertele sunt primite pe posta electronică moldovaadra@gmail.com sau  în plic sigilate  în original cu ștampila umedă, la adresa mun. Chişinău, str. Gheorghe Asachi 26/1. Orele de lucru sunt: 9:30 - 16:30 

2. Ofertele sunt solicitate cu condiția sortării în kituri, livrării și descărcării de către ofertant a bunurilor la adresa indicată de solicitant

3. Termenul livrării: cel mult 3 zile de la semnarea contractului.

4. Contractul va fi semnat cu compania care va oferi prețurile cele mai competitive pentru produsele solicitate, cu condiția livrării și descărcării la adresa indicată de solicitant.

5. Bunurile vor fi achitate  timp de 3 de zile de la semnarea contractului, conform specificărilor din contract. 

6. Includeți în ofertă prețurile produselor cu TVA, brandul, denumirea și descrierea produsului.

7. Ofertantul câștigator este obligat la semnarea contractului  să includă în pachetul cu documente  Certificatul de înregistrare a companiei, Certificatul de lipsa datoriilor fiscale, certificatele de calitate, conformitate și de siguranță a produselor oferite

8. Pentru a fi considerată validă, oferta trebuie să conțină formularul de participare completat și semnat conform Cerintei.

 

- Tonometru automat - 70 buc. 

 

Informații suplimentare pot fi obținute de la: Danilescu Ghenadie, +37379933566.

Filiala ADRA Moldova  își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de selectare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.