Cerere de ofertă: Selectarea unei persoane juridice care va elabora un instrument online pentru instruire și testareCerere de ofertă: Selectarea unei persoane juridice care va elabora un instrument online pentru instruire și testare

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” anunță concurs pentru identificarea unei persoane juridice care va elabora un instrument online pentru instruirea și testarea membrilor Consiliului companiilor de stat, în corespundere cu termenii de referință anexați.

Instrumentul online de instruire va fi destinat persoanelor interesate să dobândească noi cunoștințe și abilități în domeniul bunei guvernanțe corporativă a companiilor cu capital de stat. Instruirea va avea drept scop creșterea nivelului de profesionalism al membrilor consiliilor companiilor de stat pentru ca aceștia să-și poată realiza într-un mod eficient, judicios și responsabil atribuțiile ce le revin. 

Având în vedere cele menționate mai sus, Expert-Grup invită companiile interesate cu experiență în elaborarea soluțiilor IT în domeniul de e-learning și în design grafic, să depună ofertele pentru realizarea următoarelor activități: 

  1. Elaborarea și implementarea soluției informaționale a unui instrument online pentru instruirea și testarea membrilor Consiliului companiilor de stat (în continuare platformă);
  2. Elaborarea designului grafic/conținutului vizual al cursului de instruire în baza materialelor furnizate, care vor fi integrate pe platforma de instruire;

Activitatea face parte din cadrul proiectului „Creșterea eficienței sectorului întreprinderilor cu capital de stat – etapa patru”, finanțat de Fundația Soros Moldova și implementat de către Centrul Analitic Expert-Grup. Proiectul este implementat în perioada decembrie 2022 – decembrie 2024.

❗Toate detaliiile referitor la depunerea dosarului, formulare, cererea de ofertă și termenii de referință sunt disponibile pe următorul link: bit.ly/3PzTMqD

Termenul limită de prezentare a dosarului: 26 septembrie 2023, ora 19.00.

Pentru întrebări referitoare la Termenii de Referință și cu privire la modul de depunere a ofertelor, vă rugăm să o contactați pe Iulia Sîrghi-Zolotco, directoare serviciu administrativ, financiar și comunicare, prin e-mail: iulia@expert-grup.org.