Elaborarea studiului privind sistemul e-ticketingElaborarea studiului privind sistemul e-ticketing

 

Procedura de achiziție: Simplificată (PRAG2019)

Scopul achiziției este: Scopul acestei activități este elaborarea unui studiu privind e-ticketing adecvat pentru provocările și nevoile actuale și viitoare ale orașului. Studiul ar trebui să fie aplicabil pentru prima fază a implementării proiectului (testare pilot), precum și pentru un sistem complet de e-ticketing..

Termen limită de depunere a ofertelor: 10 iulie 2023, 15:00

Criteriu de atribuire: calitate – preț

 

Anunțuri și informații:

Invitație de participare

 

 

 

Development of Electronic Ticketing (E-ticketing) study

Procurement procedure: Simplified (PRAG 2019)

Purpose: The scope of this assignment is to develop an e-ticketing study suitable for the City’s current and future challenges and needs. The study should be applicable for the first phase of implementation of the project (piloting), as well as for a complete e-ticketing system.. 

Deadline for tender submission: July 10, 2023, 15:00

Award criterion: best price – quality ratio

Notices and information:

Invitation to tender