Elaborarea de rapoarte de politici locale (Policy briefs) cu recomandări pentru implementarea celor mai noi abordări în transportul publicPrimăria Municipiului Chișinău a lansat licitația privind achiziționarea serviciilor:

Elaborarea de rapoarte de politici locale (Policy briefs) cu recomandări pentru implementarea celor mai noi abordări în transportul public (Proiectul „MOVE IT like Lublin – A Chisinau public transport sustainable development initiative”)

 

Procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri (COP)

 

Scopul achiziției este: elaborarea a 2 (două) rapoarte de politici (policy briefs) în vederea reformării sectorului transportului public din Chișinău, bazate pe analiza experienței internaționale, a situației existente în sector și a oportunităților de dezvoltare

 

Descrierea misiunii:

Rapoartele de politici vor include evaluarea politicii de transport existente, analiza provocărilor de ordin juridic și economic în dezvoltarea mobilității urbane durabile și recomandări pentru factorii de decizie la nivel național și local.

 

Perioada clarificărilor: 11 febr 2022 - 18 febr 2022

Perioada de depunere a ofertelor: 18 febr 2022 - 12 mart 2022

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: calitate-preț

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

Pentru mai multe informații cu privire la această licitație, vă rugăm să accesați: https://achizitii.md/ro/public/tender/21051652/  

Articol adaugat de: MILL Project