A.O. Filiala din rep. Moldova Adra Moldova anunță concurs de selectare a unei companii de chirie autoA.O. Filiala din rep. Moldova Adra Moldova anunță concurs de selectare a unei companii de chirie auto

Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor (ADRA) este brațul umanitar global al Bisericii Adventiste de Ziua a șaptea – parte a comunității adventiste de 20 de milioane, cu sute de mii de biserici la nivel global și cea mai mare rețea integrată de asistență medicală și educație din lume. ADRA oferă ajutor și asistență pentru dezvoltare persoanelor din peste 118 țări – indiferent de etnie, afiliere politică, sex sau asociație religioasă. Prin parteneriatul cu comunitățile, organizațiile și guvernele locale, ADRA este capabilă să livreze programe relevante din punct de vedere cultural și să construiască capacitatea locală pentru o schimbare durabilă.

 

Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor (ADRA) anunță concurs de selectare a unei companii de chirie auto. 

 

Ofertanții trebuie să corespundă următoarelor criterii de selectare:

 

1. Anul producției a automobilelor să fie cuprins între anii 2008-2023. 

2. Posibilitatea de a oferi automobilele din 3 categorii (rugăm să indicați prețurile per zi pentru fiecare clasă )

                  a. Clasa Mare Premium

                  b. Clasa Medie 

                  c. Clasa Compactă (cheap)

3. Posibilatea de a oferi automobile cu motor pe benzină și motorină (rugăm să indicați în ofertă)

4. Automobilele  oferite să aibă asigurarea CASCO 

5. Posibilitatea de a traversa frontiera de stat cu automobilul oferit de companie 

6. Posibilitatea de a oferi chiria automobilelor impreună cu șofer reprezintă un avantaj. 

7. Oferta financiară cea mai avantajoasă.

 

Ofertele pot fi prezentate fie pe adresa electronică a agenției , moldovaadra@gmail.com, fie în plic sigilat la adresa fizică: mun. Chișinău , str. G. Asachi 26/1 

Ofertantul va indica obligatoriu datele sale de contact.

Informații suplimentare pot fi obținute de la:

Dn. Danilescu Ghenadie, Logistics, tel.: /+373/ 799 33 5 66 , Email: ghencic@gmail.com

Pentru oferta comercială vă rugăm să folosiți următoarele rechizite și date ale Agenţiei Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor (ADRA) :

Beneficiar: Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor (ADRA) , 

Cod fiscal:

Cod Fiscal: 1010620008967

.

Directoar executiv, Gîrleanu Andrei.