Concurs pentru selectarea unui expert pentru elaborarea ”Strategiei de responsabilizare socială și consolidarea societății civile în raionul Cimișlia”Context: Proiectul ”GoCivic : creștem împreună gradul de participare în raionul Cimișlia, prin fortificarea societății civile” este implementat de AO Dezvoltare prin implicare, în calitate de organizație beneficiară a Proiectului EU4Accountability, implementat de ALDA Moldova, cu suportul financiar al  Uniunii Europene.

Proiectul va contribui la promovarea bunei guvernări, inclusiv a bugetării participative, în special participarea tinerilor este o altă prioritate la care AO Dezvoltare prin Implicare lucrează. În cadrul proiectului GoCIVIC, ne propunem să creștem gradul de participare civică și să contribuim la dezvoltarea și fortificarea societății civile din raionul Cimișlia.

Scopul proiectului: GoCivic : creștem împreună gradul de participare în raionul Cimișlia, prin fortificarea societății civile,  este de a asigura dezvoltarea durabilă a societății civile din raionul Cimișlia. Se urmărește elaborarea unui document de planificare strategică. Documentul are rolul de a consolida eforturile OSC-urilor existente,  administrațiilor publice locale, liderilor locali  pentru crearea unui cadru favorabil pentru dezvoltarea societății civile active, capabile să contribuie progresiv la dezvoltarea democratică în raionul Cimișlia, să stimuleze coeziunea socială și să dezvolte capitalul uman. Strategia va fi elaborată într-un cadru participativ, inclusiv cu participarea Coaliției pentru dezvoltarea Societății Civile, și va fi propusă spre aprobare.

Denumirea organizației contractante: AO Dezvoltare prin Implicare

Sediul organizației contractante: str. Mihai Sadoveanu, 37 , Cimișlia, MD-4101, Republica Moldova, dezvoltare.implicare@gmail.com

Obiectul achiziției: Servicii pentru elaborarea ”Strategiei de responsabilizare socială și consolidarea societății civile în raionul Cimișlia”

În vederea elaborării strategiei raionale/locale de responsabilizare socială și consolidarea societății civile în raionul Cimișlia, expertul selectat se va ghida de cel puțin următoarele elemente conceptuale: 

 • Evaluarea situației actuale în domeniul societății civile tinerilor din raionul Cimișlia care va include:
  • Organizarea a cel puțin 2  ședințe a grupului de  lucru;
  • Organizarea de interviuri, focus grupuri ( la necesitate);
  • Elaborarea unui chestionar;
  • Utilizarea instrumentelor grafice de prezentare a analizei sectorului societății civile
 • Elaborarea viziunii de dezvoltare și planului de acțiuni la aceasta, în corespundere cu practicile și standardele internaționale:
  • Organizarea a cel puțin a unei ședințe a grupului de lucru;
  • Organizare de focus grupuri(la necesitate);
 • Prezentarea publică a produsului final.  
  • Elaborarea unei prezentări interactive pentru consultarea publică a documentului;
  • Colectarea propunerilor și elaborarea sintezei sesiunii de consultări publice;
 • Predarea versiunii finale a documentului în cel mult 3 luni din data semnării contractului.

Cerințe către candidați: 

 • Cunoașterea cadrului legislativ din domeniu; 
 • Abilități excelente de analiză (cercetarea situației curente în domeniu, antrenarea datelor statistice, cantitative și calitative); 
 • Activități anterioare în colaborare cu instituții publice; 
 • Experiența de lucru într-o organizație a societății civile va fi considerată un avantaj; 
 • Cunoașterea limbii române este obligatorie; 

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină: 

 1. CV–ul cu indicarea experienței anterioare relevante, inclusiv elaborarea Strategiilor.
 2. Experiență în domeniu de cel puțin 2 ani în furnizarea acestui tip de servicii.
 3. Trimiteri la cercetări anterioare realizate în domeniu; 
 4. Oferta financiară ( cu indicarea 0 TVA, activitățile în cadrul proiectului sunt scutite de plata TVA) Oferta va include și necesarul de materiale sau transport. 

Procedura de aplicare la concurs: companiile/persoanele interesate pot trimite dosarul la adresa electronică: dezvoltare.implicare@gmail.com , cu subiectul mesajului: ” Strategia de responsabilizare socială și consolidarea societății civile”

Termenul-limită de prezentare a ofertelor:  25 Martie 2023. 

Dosarele expediate după expirarea termenului limită nu vor fi acceptate.

Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.

Pentru detalii suplimentare, puteți contacta:  Sidor VasileAO Dezvoltare prin Implicare, tel: (+373) 78141429.