Consiliul Național al Tineretului din Moldova organizează un tender pentru servicii de transportConsiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 36 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret.

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de prețuri pentru servicii de transport pasageri. În acest sens, companiile de transport pasageri interesate trebuie să prezinte oferte comerciale, care vor conține următoarea informație:

  • Certificatul de înregistrare sau Extrasul emis de ASP;
  • Oferta financiară (preț/1 km);
  • Datele de contact ale companiei;
  • Persoana de contact;
  • Rechizitele bancare ale companiei;
  • Semnătura persoanei autorizate

Criteriile de selecție a ofertantului:

  • Experienţa și capacitatea companiei candidate;
  • Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate;
  • Disponibilitatea şoferilor cu experienţă, inclusiv cu cunoştinţe ale regiunilor Moldovei.

Durata contractului: 3 luni (aprilie – iunie), cu posibilitatea de extindere.

Ofertele vor fi prezentate în Lei Moldoveneşti.

Plata va fi efectuată prin virament în contul furnizorului în valută naţională.

Ofertele comerciale cu menţiunea „Ofertă servicii transport” se vor expedia la adresa corespondenta@cntm.md.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 26 martie 2023

Acest proiect este realizat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor afectate de crize pentru o societate mai bogată şi mai stabilă”, implementat cu susținerea UN Women, și finanțat de Fondul Femeilor pentru pace și asistență umanitară.