Concurs prin cererea ofertei de preț privind achiziționarea lucrărilor de construcție a rezervuarului de înmagazinare a apei potabile de tip Castel de Apă(CAP), parte componentă a sistemulului de alimentare cu apă potabilă a s. Dîngeni, r. OcnițaConcurs prin cererea ofertei de preț privind achiziționarea lucrărilor de construcție a rezervuarului de înmagazinare a apei potabile de tip Castel de Apă(CAP), parte componentă a sistemulului de alimentare cu apă potabilă a s. Dîngeni, r. Ocnița

 Data limită de depunere a ofertei de preț 15.11.2022, ora 11:00

APL Dîngeni informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziționarea de construcție a rezervuarului de înmagazinare a apei potabile de tip Castel de Apă(CAP), parte componentă a sistemulului de alimentare cu apă potabilă.

Condițiile de concurs:

  1. Lucrările împreună cu materialele necesare solicitate, documentele obligatorii de participare la concurs, conform cerințelor din documentele anexate la acest anunț.
  2. Sursa de finanţare este Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală” *, împreună cu contribuția locală a APL Dîngeni.
  3. Organizatorul concursului Autoritatea Publică Locală Dîngeni.
  4. Locul depunerii ofertei de preţ APL Dîngeni, anticamera primarului.
  5. Data limită de depunere a ofertei de preţ 15.11.2022, ora 11:00.
  6. Oferta se prezintă în limba română, cu specificarea clară a condiţiilor înaintate.
  7. Ofertele pot fi prezentate în plic sigilat nu mai tîrziu de termenul limită de depunere a ofertelor.
  8. Data concursului 15.11.2022, ora 11:00, s. Dîngeni, r. Ocnița, sala de ședințe.

Obținerea informației suplimentare:https://drive.google.com/drive/folders/11vVNd7JroTI0sB6ZJR7uCnab3JUum8Fj

APL Dîngeni, tel. 027171221, fax 027171501. Mihail Niculcea, primar - 078680696

(autoritatea contractantă este și beneficiara lucrării).

Invităm operatorii economici interesați, care pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind procurarea bunurilor specificate în documentele anexate pe link- 

*  Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală”, implementat de Fundația SKAT, este finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare cu scopul de asigurare a accesului echitabil la prestarea serviciilor publice de calitate pentru populația rurală a Republicii Moldova, ca rezultat al Memorandumului de înțelegere între Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind prima fază a Proiectului “Mă Implic”, încheiat la data de 04.03.2020.