Contractarea unui expert/unei experte pentru realizarea Studiului de referință privind situația actuală a persoanelor cu tulburări de spectru autist din Republica Moldova1. CEH Mare

 

 

 

 

 

 

 

Contractarea unui expert/unei experte pentru realizarea Studiului de referință privind situația actuală a persoanelor cu tulburări de spectru autist din Republica Moldova

INFORMAȚIE GENERALĂ

Asociația Obștească „SOS Autism” (în continuare – A.O. „SOS Autism”) este o organizație apolitică, necomercială și de utilitate publică, care promovează protecția copiilor și tinerilor cu tulburări de spectru autist (în continuare – TSA) și a familiilor acestora.

A.O. „SOS Autism” activează din 2008 și are ca misiune îmbunătățirea calității vieții copiilor, tinerilor și adulților cu TSA prin promovarea drepturilor acestora, crearea și dezvoltarea serviciilor sociale, promovarea activităților de sensibilizare şi conştientizare în probleme legate de autism.

În perioada iunie 2022 – decembrie 2024, ADRA Republica Cehă, ADRA Moldova împreuna cu Asociația Obștească „SOS Autism” implementează proiectul „Ajutor pentru copiii cu tulburări din spectrul autist (TSA) și alte tulburări genetice, în Republica Moldova II, finanțat de Agenția Cehia de Dezvoltare și Cooperare.

Scopul proiectului este de a sprijini incluziunea socială a copiilor și adolescenților cu tulburare din spectrul autist (TSA) și alte boli rare din diferite regiuni ale Moldovei prin creșterea disponibilității serviciilor la nivel local și îmbunătățirea legislației în această problemă. Acest proiect dorește să se bazeze pe rezultatele și realizările proiectului „Ajutorarea copiilor cu TSA și alte tulburări genetice din Moldova”, care a avut loc în perioada 2018-2021. Dorim să continuăm activitățile suplimentare pentru a promova respectul pentru drepturile persoanelor cu TSA și incluziunea lor socială.

În cadrul proiectului este planificată realizarea unui studiu de referință privind situația actuală a persoanelor cu TSA din Republica Moldova. Scopul studiului rezidă în analiza situației persoanelor cu TSA din perspectiva analizei datelor statistice și identificarea problemelor și nevoilor sociale cu care se confruntă copiii, tinerii și adulții cu TSA în Republica Moldova.

Studiul va contribui la documentarea situației persoanelor cu TSA și va fundamenta necesitatea dezvoltării cadrului legal privind protecția persoanelor cu TSA.

 II. SARCINI INCLUSE ÎN SERVICIILE DE CONSULTANȚĂ:

Nr.r.

Activități

 

Rezultate/

produse

Termen de realizare

  1.  

Elaborarea metodologiei de cercetare:

1.1  Analiza contextului și situației în domeniu;

1.2  Elaborarea cadrului conceptual al cercetării;

1.3  Elaborarea instrumentelor de cercetare (chestionar, ghid de interviu semistructurat);

1.4  Consultarea şi revizuirea metodologiei de cercetare, în baza recomandărilor înaintate de către AO SOS Autism

Cadrul conceptual și metodologic elaborat și aprobat

25 noiembrie 2022

  1.  

Cercetarea de teren:

2.1  Pretestarea instrumentelor de cercetare;

2.2  Revizuirea instrumentelor în baza rezultatelor;

2.3  Realizarea interviurilor individuale (OSC-uri active în domeniu, BNS etc.);

2.4  Realizarea unui studiu de caz (în baza interviurilor cu părinții copiilor cu TSA);

2.5  Aplicarea chestionarului pentru părinții copiilor cu TSA (cel puțin 90 chestionare).

Instrumente de cercetare revizuite;

8 interviuri realizate;

Studiu de caz elaborat;

90 chestionare completate

15 decembrie 2022

  1.  

Elaborarea raportului de cercetare:

3.1  Procesarea și analiza datelor colectate;

3.2  Consultarea raportului de cercetare și revizuirea în baza recomandărilor înaintate de către AO SOS Autism.

Raport de cercetare

30 decembrie 2022

III. CERINȚE DE CALIFICARE:

  • Studii superioare în sociologie sau asistență socială;
  • Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul cercetării;
  • Experiență de lucru în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, inclusiv cu TSA.

IV. PERIOADA DE CONTRACTARE:

Expertul/experta va fi angajat(ă) în perioada 18 noiembrie – 30 decembrie 2022.

PROCEDURA DE APLICARE:

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită:

  • CV-ul cu specificarea domeniului/domeniilor de expertiză;
  • Metodologia privind colectarea datelor/cercetării;
  • Oferta financiară.

Pe documente se va indica data transmiterii și vor fi semnate de către aplicant(ă).

Dosarele vor fi expediate la adresa de e-mail: sosautism.md@gmail.com (cu mențiunea „Expert(ă) Studiu de referință”).

Termen-limită de prezentare a dosarelor: 15 noiembrie 2022, ora 17.00.

 VI. CRITERII DE SELECTARE

Nr.

Cerințe de calificare

Punctaj

1.

Studii superioare în domeniul sociologiei sau asistenței sociale

20 puncte

2.

Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul cercetării 

30 puncte

3.

Experiență de lucru în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, inclusiv cu TSA

25 puncte

4.

Oferta Financiara

25 puncte

 

Articol adaugat de: Irina Stoian

telegram