Solicitare ofertă de preț servicii de alimentare și sală pentru evenimentCentrul CONTACT solicită ofertă de prețuri pentru servicii de alimentare și sală de organizare a evenimentului Formul Național al ONG-urilor 2022.

Lot 1 – servicii de chirie sală

Lot 2 – alimentare participați

Aspecte logistice:

 1. Evenimentul urmează să se desfășoare în mun. Chișinău, în perioada 26-27 octombrie 2022.
 2. Ziua I - sala urmează a fi amenajată pentru ședință plenară, 100 persoane, cu prezidium;
 3. Ziua II – amenajarea spațiului pentru lucru în grup, câte 50 persoane;

Cerințe tehnice:

- amplasarea în Chișinău, regiunea centru;

- spațiu suficient pentru organizarea activităților pentru 100 persoane;

- asigurarea cerințelor tehnice pentru traducere în sala de lucru;

- preț competitiv, respectarea raportului preț-calitate;

ATENŢIE! În contextul situației actuale privind COVID-19, în procesul de elaborare a ofertei se va ține cont cu strictețe de respectarea regulilor de prevenire COVID-19 stipulate de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și garantează oferirea celui mai înalt grad de dezinfectare și ventilare a spațiilor comune.

 • Vor fi create condițiile necesare pentru spălatul regulat și minuțios al mâinilor;
 • Vor fi amplasate dozatoare cu soluții dezinfectante și șervețele de unică folosință;
 • Organizatorii vor asigura fiecare participant cu mască de protecție reutilizabilă.

Notă! Doar ofertele prezentate conform tabelului formatului de mai jos vor fi admise în concurs. O companie poate aplica pentru 1 lot, 2 lot sau ambele loturi.

Solicităm prezentului tabel, MDL:

Tipul serviciului

Preț cu TVA

MDL

Preț cu TVA 0%

MDL

Lot 1 – servicii de chirie sală

 

 

Arenda sală– specificăm că sala trebuie să permită amplasarea celor 100 de participanți cu respectarea distanței minime (2 zile, inclusiv flipchart, proiector, laptop, etc)

   

TOTAL Lot 1

 

 

Lot 2 – alimentare participanți

   

Furchet/Bufet suedez (2 zile*100 persoane) - meniu variat.

Notă* se va anexa meniul

   

Pauza de cafea care include: ceai, cafea, plăcinte în asortiment, fructe de sezon, biscuiți, meniu variat,(4 pauze a câte 100 persoane fiecare)

Notă* se va anexa meniul

   

Apă plată 0,5 l în sala (200 sticle din sticlă pentru 2 zile) 

   

TOTAL Lot 2

 

 

TOTAL MDL

   

 Detalii:

 • Livrarea serviciilor către Centrul CONTACT în cadrul evenimentului menționat, se va face cu TVA 0%,actele confirmative vor fi prezentate ofertantului selectat;
 • Compania selectată va activa în strânsă colaborare cu persoana delegată din partea Centrului CONTACT pentru coordonarea modificărilor logistice, care pot apărea în procesul de prestare a serviciilor;
 • Evenimentul este planificat a fi desfășurat în perioada 26-27 octombrie 2022.

Criterii de selecție:

 • experiență în domeniu;
 • disponibilitatea serviciilor de alimentare și spațiu pentru eveniment în raza mun. Chișinău;
 • oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț – calitate);
 • reputația companiei și capacitatea de a presta servicii calitative cu respectarea normelor de prevenire COVID-19.

 Pentru participare la concurs ofertantul trebuie să prezinte următoarele acte:

 • Copia Licenței/Certificatul de înregistrare a companiei;
 • Oferta financiară în MDL (cu indicarea prețului TVA 0%);
 • Datele de contact ale companiei, inclusiv persoana de contact;

Notă: Semnarea și ștampilarea ofertei financiară este obligatorie. În caz contrar, oferta va fi considerată nevalabilă. La ofertă se vor anexa adițional meniurile propuse pentru furchet și pauză de cafea.

Data limită de depunere a ofertelor: 18 septembrie 2022, inclusiv.

Doar compania selectată va fi contactată.

Așteptăm ofertele la adresa de Email: info.ong.contact@gmail.com cu mențiunea „Servicii de alimentare, sala pentru Forum ONG 2022”.

Pentru orice alte întrebări sau precizări vă rugăm să contactați: Tel/fax: (373 22) 233948, 068386664. Persoană de contact: Liliana Porumb.


telegram