Fundația Est-Europeană anunță concurs pentru selectarea unui grup de traineri / unei companii de training in cadrul Școala de Vară YouthBankCadrul general

Fondul pentru Tineri este un program conceput pentru a încuraja participarea tinerilor din Republica Moldova în procesul decizional şi de mobilizare a resurselor în jurul unor probleme importante din comunităţile lor. Prin intermediul programului va crește rata de participare a tinerilor la dezvoltarea comunităţilor prin consolidarea capacităţilor şi expertizei acestora şi a organizaţiilor care îi susţin. Fundația Est-Europeană realizează programul Fondul pentru Tineri cu suportul financiar acordat de Suedia. În cadrul acestui program, Fundaţia Est-Europeană planifică organizarea Școlii de Vara Youth Bank – Editia 2022, care va avea loc în perioada 29 iunie - 02 iulie 2022, cu participarea a cca 120 persoane. 

Pentru organizarea acestui eveniment FEE lansează un anunț de selectare a unui grup de traineri / a unei companii de training pentru activităților de consolidare a spiritului de echipă în vederea cooperării mai eficiente și atingerii obiectivelor comune. 

Subiecte de interes pentru participanți: dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă și asertivă, dicție și discurs public, brand personal, dezvoltare personala și armonie de sine, psihosomatica, gestionarea conflictelor, legile unei echipe de succes, time management, metode și tehnici de colectare de fonduri, profilul psiho-emoțional al tinerilor dar și noi tendințe  pe domeniul de tineret. 

Sarcina tehnică-TVA cota ZERO.

Mai jos puteți accesa Termenii de Referință.

https://bit.ly/3Ng9Km8  

Obiectivul 

Elaborarea conceptului şi organizarea instruirii outdoor (pe ateliere/grupuri) pentru 100 de tineri, inclusiv 10 vorbitori de limba rusă, persoane cu vârsta cuprinsă între 13-20 ani, dar si 3 sesiuni separate pentru ce 10 coordonatori ai echipelor Fondului pentru Tineri. Perioada de desfășurare: 30 iunie 2022 - 02 iulie 2022), locația va fi confirmată ulterior. 

Responsabilități 

Echipa de traineri va fi responsabilă pentru:

- Elaborarea conceptului și agendei evenimentului, care va include exerciții și activități educaționale dinamice, inclusiv în aer liber;

- Organizarea activităților de consolidare a spiritului de echipă, în comun cu participanții, în vederea cooperării mai eficiente și atingerii obiectivelor comune, dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă și asertivă, îmbunătățirea capacităților de rezolvare a problemelor și de soluționare a conflictelor și încurajarea unui stil de viață mai sustenabil.

- Asigurarea echipamentului  necesar organizării activităților outdoor; 

- Utilizarea recuzitei necesare pentru desfășurarea exercițiilor outdoor în conformitate cu categoria de vârstă a participanților;

- Oferirea materialelor informaționale și de suport în limba română și rusă;

- Elaborarea raportului de eveniment în limba engleză.

Cerințe  de calificare

- Cel puțin 3 ani de experiență de lucru în domeniul educației non formale și outdoor; 

- Experiență în livrarea programelor de training pentru tineri;

- Experiență  pozitivă de colaborare cu instituții non-guvernamentale;

- Cunoașterea limbii române și ruse la nivel avansat. 

Aspecte organizaționale

Contractantul își va desfășura activitatea sub supravegherea directă a Coordonatorului de Programe. Structura și conținutul produselor vor fi elaborate reieșind din cerințele FEE. De asemenea, FEE își asumă responsabilitatea pentru multiplicarea materialelor de suport elaborate de către Contractant.

Potențialii candidați sunt rugați să expedieze următoarele documente:

- Portofoliul companiei;

- CV-urile membrilor echipei de traineri; 

- O scurtă viziune asupra conceptului training-ului și o propunere preliminară de agendă; 

- Oferta financiară în LEI, TVA cota ZERO. 

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 17 iunie 2022, ora 14:00.

Dosarul va fi depus prin email la adresa: concurs@eef.md cu mențiunea ”Instruire Școala de vară Youth Bank - 2022” în linia de subiect.

Pentru întrebări și detalii Va rugăm să ne contactați prin e-mail la concurs@eef.md, cu mențiunea ”Întrebare instruire Școala de Vară Youth Bank - 2022” în linia de subiect. 

Pentru informații despre activitățile Fundației Est-Europene şi Programul Fondul pentru Tineri Vă rugăm să accesați: www.eef.md, www.youthbank.md, https://www.youthbankinternational.org/.

Nota bene! 

- Doar candidații selectați vor fi contactați;

- Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Descarcă fișierele atașate

 

https://bit.ly/3Ng9Km8 


telegram