AO Inovaţii Sociale

TERMENI DE REFERINȚĂ

privind selectarea companiei care va furniza echipament pentru terenul de fitness/sport/joacă în cadrul   proiectului ,,Micul Parc” implementat de AO ,,Inovaţii Sociale" cu suportul Terre des hommes Moldova în cadrul „Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”, parte a proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women”.

10.05.2022

AO ,,Inovaţii Sociale” anunță concurs de oferte în vederea selectării unei companii care să furnizeze echipament fitness, sport și bănci necesare pentru implementarea activităților din cadrul proiectului ,,Micul Parc” implementat de AO ,,Inovaţii Sociale” cu suportul Terre des hommes Moldova în cadrul „Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”, parte a proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women”.

În cadrul proiectului va fi amenajat un mini parc de agrement dotat cu aparate fitness, bănci şi mini bibliotecă în aer liber amplasat în com. Pîrliţa din r. Ungheni, accesibil tuturor locuitorilor comunei, dar și pentru persoanele refugiate din Ucraina care locuiesc pentru moment în comună.

Obiectivul concursului: Procurarea echipamentului pentru terenul de fitness/sport şi relaxare necesare pentru implementarea proiectului ,,Micul Parc” din com. Pîrliţa r.Ungheni

Detaliile privind specificațiile tehnice sunt prezentate în Anexa 1 de mai jos.

Rezultate așteptate: Compania selectată va presta serviciile specificate conform condițiilor solicitate de AO ,,Inovaţii Sociale” în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (compania selectată şi   AO ,,Inovaţii Sociale”).

 1. DOSARUL DE APLICARE va include în mod OBLIGATORIU următoarele elemente:
 • Copia certificatului de înregistrare;
 • Copia certificatului/certificatelor care confirmă proveniența echipamentului;
 • Oferta financiară, în MDL, la cota zero TVA – actele privind aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere vor fi expediate furnizorului selectat;
 • Oferta financiară va include și prețul pentru livrarea și instalarea echipamentelor*. Adresa de livrare este indicate în Anexa 1 de mai jos;
 • Condițiile/termenii de garanție a fiecărui echipament;
 • Imagini al echipamentului propus în oferta financiară;
 • Declarația de Integritate semnată (Anexa 2 de mai jos).

*Termenul de livrare va fi stabilit de comun acord cu furnizorul selectat, dar nu va depăși 30 de zile calendaristice din momentul semnării contractului.

 1. MODUL DE ÎNTOCMIRE A OFERTELOR FINANCIARE:

Oferta financiară va indica, în mod obligatoriu data, semnătura, amprenta ștampilei, rechizitele bancare și datele de contact (adresă, telefon , e-mail) ale furnizorului.

Modelul ofertei financiare a se vedea în Anexa 1 a acestui document.

(!) Oferta financiară nesemnată, nedatată şineştampilată nu va fi valabilă.

 • CERINȚE MINIME DE CALIFICARE:

Pentru a se califica, furnizorul aplicant trebuie să aibă cel puțin doi ani de activitate în domeniul serviciilor solicitate.

 

 1. CRITERII DE EVALUARE:
 • Oferta financiară va fi evaluată în baza principiului celui mai mic preț dintre ofertele tehnic acceptabile.
 • Corespunderea specificațiilor tehnice propuse cu cele solicitate în Anexa 1 a prezentului document.
 • Disponibilitatea în stoc a articolelor și unităților solicitate.
 • Termenii și condițiile de garanție propuse.

*AO ,,Inovaţii Sociale" își rezervă dreptul de a selecta una sau mai multe companii pentru furnizarea bunurilor solicitate în acest document!!!

**Companiile incluse în Lista de interdicție a operatorilor economici ai Agenției de Achiziții Publice https://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie nu vor fi acceptate la concurs și vor fi descalificate automat.

 

 1. PLATA PENTRU SERVICIILE PRESTATE

AO ,,Inovaţii Sociale” va efectua plățile prin virament bancar, după recepționarea bunurilor. Transferul către prestator va fi efectuat în lei (MDL).

Perioada de executare a contractului iunie – august 2022.

 1. INSTRUCȚIUNI PRIVIND DEPUNEREA DOSARULUI DE APLICARE:
 • Ofertele însoțite de toate documentele, parte a dosarului de aplicare, vor fi expediate doar în format electronic la adresa de email: andreicjc@yahoo.com
 • Subiectului mesajului va indica numele companiei și denumirea cererii de oferte, după modelul: ”Denumirea Companiei - Oferta echipament pentru terenul de fitness/sport/şi relaxare”
 • Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 10.06.2022.

Pentru informații suplimentare:

Chiorescu Andrei: email: andreicjc@yahoo.com; tel: 069446115.

Anexele 1 şi 2 pot fi descărcate accesînd  linkul:  https://we.tl/t-kXReJgYtEJ

   
   
     
     

 

Articol adaugat de: Andrei