Termen Extins: Cerere de oferte de prețuri pentru servicii de curățenie a oficiului

Nr. ref. 6 din 20.01.2022

Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru servicii de curățenie a oficiului pe parcursul anului 2022. Durata contractului – 1 an.

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de prețuri pentru servicii de curățenie a oficiului central al asociației.

Caracteristicile oficiului:

 • Nivele – 4 (suprafața totală: 543 m2 dintre care demisol: 142 m2, nivel 1: 130 m2, nivel 2: 141 m2, nivel 3: 130 m2);
 • Număr de băi – 3;
 • Număr de birouri – 13;
 • Bucătărie – 3.

Companiile interesate vor completa oferta tehnică și financiară conform cerințelor în tabelul de mai jos:

Oferta tehnică:

 • Experiență de cel puțin 2 ani în prestarea serviciilor de curățenie comercială;
 • Descrierea modului de realizare a serviciilor în spațiile sus-menționate:
 • orarul/programul de realizare a curățeniei;
 • lista produselor de curățenie folosite precum și utilajul disponibil (se va acorda prioritate companiilor care utilizează detergenți și materiale cu impact minim asupra mediului ambiant);
 • Scrisori de recomandare de la 2 clienți;

Oferta financiară:

 • oferta financiară va include costul detergenților și a echipamentului utilizat pentru efectuarea curățeniei;
 • oferta financiară va include prețul lunar pentru curățenia de întreținere, la cota TVA 20%, precum şi prețul la cota TVA cu drept de deducere (condiție obligatorie)[1];
 • oferta financiară va include prețul unitar pentru curățenia generală și serviciile de spălare a geamurilor (per m2), la cota TVA 20%, precum şi prețul la cota TVA cu drept de deducere;
 • condițiile de achitare a serviciilor;
 • disponibilitatea de a oferi reduceri și/sau servicii promoționale (va constitui un avantaj).
Denumirea serviciului Descrierea serviciului Periodicitatea Costul serviciului, MDL, TVA 20% Costul serviciului, MDL, TVA cu drept de deducere
Curățenie generală        
Curățenie de întreținere        
Spălarea geamurilor        


Alte cerințe:

În cazul în care serviciile propuse în ofertă urmează a fi livrate de către doi sau mai mulți prestatori (persoane juridice separate), care aplică în cadrul acestui concurs într-o singură Ofertă, acest fapt trebuie indicat expres în ofertă. În așa caz, oferta trebuie să includă datele de contact și tot pachetul de documente, indicat în termenii de referință, pentru fiecare prestator în parte.

Oferta mai trebuie să includă:

 • Datele de contact ale companiei;
 • Persoana de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei;
 • Semnătura persoanei autorizate;
 • Ștampila companiei.

Oferta trebuie completată în limba Română și expediată prin e-mail la adresa tender@promolex.md cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru servicii de curățenie a oficiului”.

Criterii de selecție a ofertantului:

 • Experiența companiei: prezența pe piață, clienți fideli/referințe etc;
 • Oferta tehnică;
 • Oferta financiară.

Data limită de depunere a ofertelor este 2 februarie 2022, ora locală 18.00.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. *Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, contactați: Silvia Bogonovschi, Asistentă de Program, +373 61016446, silvia.bogonovschi@promolex.md.

Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova și a fost înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 19 iulie 2002. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea și apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice și consolidarea societății civile.

[1] Asociația Promo-LEX va oferi documentele confirmative pentru plata la cota TVA cu drept de deducere. Companiile care nu sunt plătitoare de TVA vor menționa acest fapt în ofertă