CNPAC anunță concurs de selectare a unui/unei consultant/ă pentru elaborarea proiectelor de modele de Acorduri de cooperare

I. CONTEXT

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație neguvernamentală, care activează începând cu 1997 și are drept misiune de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

În perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2023, CNPAC, implementează proiectul întitulat Consolidarea Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime și martori ai infracțiunilor Nord – Servicii sociale integrate „sub un singur acoperiș”, finanțat din resursele Uniunii Europene în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis”.

Scopul proiectului este de a facilita accesul copiilor victime/martori ai infracțiunilor din zona de Nord a țării la servicii regionale de asistență integrată în conformitate cu standardele europene și internaționale aplicabile prin asigurarea disponibilității și funcționalității primului Centru regional de tip Barnahus din zona de Nord.

În conformitate cu Standardele minime de calitate pentru serviciile de tip Barnahus, aprobate prin Hotărârea Guvernul nr. 708/2019, prestatorul de serviciu asigură intervenția multidisciplinară pe caz în cadrul Centrului și cooperarea cu echipele multidisciplinare din teritoriu, inclusiv de la locul de trai al copilului. Potrivit pct. 1 al standardului nr. 9 din hotărârea indicată, cooperarea intersectorială și abordarea integrată a situației copiilor victime/martori ai infracțiunilor este asigurată prin semnarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratul General al Poliției, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, Centrul de Medicină Legală. În acest sens, în data de 6 aprilie 2021, autoritățile și instituțiile vizate supra au semnat Acordul de cooperare intersectorială și abordarea integrată a situației copiilor victime/martori ai infracțiunilor în cadrul Centrelor regionale de asistență integrată а copiilor victime/martori ai infracțiunilor.

Totodată, pentru a asigura o mai bună funcționare a serviciului și asigurării unei cooperări eficiente la nivel regional, este recomandată semnarea de acorduri bilaterale dintre fiecare Centru regional și APL din toate unitățile administrativ-teritoriale deservite de acesta. De asemenea, potrivit standardului 13 pct. 3 subpunct. 1 din hotărârea sus indicată, Centrul urmează să încheie un acord de colaborare pentru efectuarea examinării medicale a copiilor încheiat cu instituția medico-sanitară publică din localitatea în care este amplasat. Pe aceeași formulă, urmează a se acționa și în contextul asigurării cooperării cu Secțiile de medicină legală din zona de amplasare a fiecărui Centru.

În acest context, este necesar elaborarea textelor pentru trei modele de Acorduri de cooperare tip care urmează a fi semnate dintre Centrele de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor și APL, instituția de sănătate publică și secția de medicină legală din zona de amplasare. Inițial aceste

acorduri vor fi semnate dintre Centrul regional Nord și instituțiile revelate din zona lui de deservire.

  II. OBIECTIV

Obiectivul activității este contractarea unui consultant care va elabora textul modelului tip pentru trei acordului de cooperare dintre Centrele de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor și APL, instituția de sănătate publică și secția de medicină legală din zona de amplasare.

  III. SARCINILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE CONSULTANTULUI 

Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:

 1. Analiza conținutul Acordului de cooperare semnat dintre Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratul General al Poliției, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, Centrul de Medicină Legală, semnat la 6 aprilie 2021.
 2. Elaborarea textului modelului tip pentru trei acordului de cooperare dintre Centrele de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor și APL, instituția de sănătate publică și secția de medicină legală din zona de amplasare.
 3. Conlucrarea cu echipa de implementare în vederea ajustării, redactării și definitivării textului celor trei modele de Acorduri de cooperare.

În vederea elaborării modelelor de acorduri, consultantul contractat va ține cont de următoarele responsabilități:

 1. Implicare - se va implica activ la realizarea tuturor sarcinilor stabilite în termenii de referință.
 2. Coordonare - va coordona toate aspectele conceptuale cu echipa de implementare.
 3. Acuratețe - va depune toată diligența pentru acuratețea textelor elaborate.
 4. Respectarea termenilor - va respecta termenii de realizare a sarcinilor stabilite în termenii de referință și de prezentare a livrabilelor finale   

IV.ARANJAMENTE INSTITUȚIONALE, TERMENI DE REALIZARE ȘI PRODUSE FINALE

Tipul contractului: Prestări servicii

Durata prestării serviciilor: ianuarie 2022 – februarie 2022

Produs final: 3 modele de Acorduri de cooperare

Nr.

Sarcini

Livrabile

Zile de lucru

Termen limită

1

Elaborarea proiectului modelului de Acord de cooperare dintre Centrul de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor și APL

Un Acord model elaborat

5 zile

04.02.2022

2

Elaborarea proiectului modelului de Acord de cooperare dintre Centrul de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor și instituția medico-sanitară publică teritorială

Un Acord model elaborat

5 zile

11.02.2022

3

Elaborarea proiectului modelului de Acord de cooperare dintre Centrul de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor și secția medico- legală teritorială

Un Acord model elaborat

5 zile

18.02.2022

V. CERINȚE FAȚĂ DE CONSULTANT 

Studii:

Studii superioare în drept. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj.

Experiență profesională:

Experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniul justiției prietenoase copilului și/sau experiență în realizarea activităților similare (elaborare acorduri de cooperare dintre diverse entități care prestează servicii la nivel teritorial pe segmentul asistenței sociale).

Cunoștințe:

 • cunoașterea standardelor internaționale în materie (standardele PROMISE);
 • cunoașterea aprofundată a cadrului normativ în domeniul, în special a prevederilor Hotărârii Guvernul nr. 708/2019;
 • cunoștințe privind abordarea practică a modalităților de asigurare a cooperării cu echipele multidisciplinare.

Abilități:

 • abilități analitice excelente, capacitate de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte vizate de activitatea respectivă;
 • abilități excelente de scriere, structurat, inteligibil și concis, fără a pierde din esența mesajului (Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă acest fapt);
 • abilități de a lucra rapid, inclusiv online.

VI. MODALITATEA DE DEPUNERE A DOSARULUI

Dosarul va fi depus prin e-mail la adresa cbagrin@cnpac.md, cu atașarea următoarelor:

 1. CV-ul candidatului, cu indicarea linkurilor la lucrări elaborate sau alte surse care demonstrează abilitățile solicitate;
 2. Scrisoare de intenție în care se va descrie relevanța experienței candidatului pentru realizarea sarcinilor descrise în ToR;
 3. Oferta financiară în lei.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 21 ianuarie 2022, ora 18.00.

Dosarele depuse peste termen vor fi respinse. Doar candidatul  selectat va fi notificat.

Persoană responsabilă: Carolina Bagrin, 078805031

Sunt încurajați în mod special să aplice femeile, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, precum și refugiații și alte persoane cu drept de muncă în Republica Moldova.

 VII. CRITERII DE EVALUARE 

I. Evaluare tehnică:

Criteriile de evaluare

Punctaj maxim

1.      Studii

 

studii superioare în drept

40

studiile postuniversitare

10

2.      Experiență profesională

 

experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniul justiției prietenoase copilului

35

experiență în realizarea activităților similare (elaborare acorduri de cooperare dintre diverse servicii la nivel teritorial pe segmentul asistenței sociale)

35

3.      Cunoștințe

 

cunoașterea standardelor internaționale în materie (Standardele Promise)

30

cunoașterea aprofundată a cadrului normativ în domeniul, în special a prevederilor Hotărârii Guvernul nr. 708/2019

30

cunoștințe privind abordarea practică a modalităților de asigurare a cooperării cu echipele multidisciplinare

30

4.       Abilități

 

abilități analitice excelente, capacitate de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte vizate de activitatea respectivă

30

abilități excelente de scriere, structurat, inteligibil și concis, fără a pierde din esența mesajului

30

abilități de a lucra rapid, inclusiv online

30

Total

300

 

Doar candidații care au acumulat minim 210 puncte la evaluarea tehnică sunt admiși pentru evaluarea financiară.

II. Evaluare financiară:

Evaluarea financiară:

Evaluarea financiară se va face în baza următoarei formule:

S = Fmin / F * 200

200

 

S – scorul obținut în baza evaluării financiare;

Fmin  –  oferta financiară cea mai mică din toate ofertele prezentate calificate în runda evaluării tehnice;

F – oferta financiară supusă examinării.

Candidatul câștigător va fi candidatul, care a acumulat cel mai mare scor agregat (scorul tehnic + scorul financiar).