CCI a RM solicită oferte de preț privind achiziționarea liniei de procesare a pomușoarelor și producerea de suc natural ce include utilaje și echipamente de prelucrare cu capacitatea de prelucrare 500-700 kg/oră

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) invită companiile specializate să participe la licitația publică privind achiziționarea, prin licitație, a proiectului ,,Producerea sucurilor naturale din fructe de pădure” din cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie „Sprijin sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană.

 1. Denumirea autorității contractante: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova- Agenție de implimentare.
 2. Obiectul achiziției: Linie de procesare a pomușoarelor și producerea de suc natural ce include utilaje și echipamente de prelucrare cu capacitatea de prelucrare 500-700 kg/oră.
 3. Data publicării anunțului: 18.11.2021.
 4. Sursa alocației: Programul de granturi locale al PNUD în cadrul  Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie „Sprijin sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană.
 5. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea bunurilor după semnarea contractului, în termen de 45 zile lucrătoare din momentul solicitării.
 6. Livrarea și descărcarea la destinație a bunurilor va fi efectuată de vinzator.
 7. Ofertantul va indica, disponibilitatea achiziționării cu aplicarea TVA la cota zero.
 8. Oferta urmază a fi depusă pe fiecare lot separat;
 9. Locul livrării: mun Ungheni
 10. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale.
 11. Termenul de garantie: minim 12 luni.
 12. Criteriul de evaluare: Calitatea bunului elaborat și cel mai mic preț.
 13. Evaluarea ofertelor: pe fiecare lot separat;
 14. Oferta  va contine specificației tehnice deplină solicitate conform caietului de sarcini (se anexează).
 15. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
  • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă cu cota TVA 0, conform formularul ofertei (F1.1), specificații tehnice (F2.1) și specificații preț (F2.2);

Notă: Suma ofertei în mod obligatoriu va include prețul utilajului, transportul și descărcarea la destinație.

 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului;
 • Rechizitele bancare cu ștampila băncii deserventă;
 • Certificat de conformitate;
 • Informații generale despre participant și lista principalelor livrari, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

17. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la următoarele date de contact:

 • Telefonul: +37322 23 5268
 • E-mail: silvia.bojoga@chamber.md
 • Numele și prenumele persoanei responsabile: Silvia Bojoga
 1. Depunerea ofertelor:
 • Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 16:00, data de 29.11.2021.
 • Ofertele trebuie să fie depuse după cum urmează:
 1. Personal în plic sigilat la: adresa Bd. Ștefan Cel Mare, 151, mun.Chișinău. Plicul va fi marcat cu mențiunea: Proiectul ,,Producerea sucurilor naturale din fructe de pădure”, Nr. Lot___[denumirea ofertantului]”;
 2. Electronic la adresa: camera@chamber.md, indicându-se în subiectul mesajului Proiectul ,,Producerea sucurilor naturale din fructe de pădure” Nr. Lot ____[denumirea ofertantului]”.

18. Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.

 1. Ofertele întârziate vor fi respinse.
 2. Termenul de valabilitate a ofertei: 90 zile lucrătoare.

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă