EcoVisio anunta tender pentru producerea spoturilor video

AO "EcoVisio" anunță tender pentru elaborarea spoturilor video. Contractarea se face în cadrul proiectului "Vreau Moldova fără deșeuri", finanțat de către EU/ERIM.

TERMENI DE REFERINŢĂ

pentru contractarea serviciilor de producere a spoturilor video

Context

EcoVisio este o organizație non-guvernamentală, fondată în 1999, cu misiunea de a promova practicile durabile pe teritoriul Republicii Moldova. În acest scop EcoVisio desfășoară programe educaționale, reunește actori cheie și încurajează inovația ecologică și cea socială. EcoVisio promovează cetățenia activă, reziliența ecologică și economică, antreprenoriatul social și dezvoltarea rurală prin cultivarea unei comunități de agenți ai schimbării în Moldova.

La moment, unul din domeniile prioritare de interes ale EcoVisio este managementul deșeurilor solide. Pentru mai multe informații, accesați www.faradeseuri.md și www.ecovisio.org.

În perioada septembrie 2021 – februarie 2022, AO EcoVisio implementează proiectul “Vreau Moldova fără deșeuri”, finanțat de EU/ERIM, care are ca scop sensibilizarea opiniei publice cu privire la managementul corect al deșeurilor, prevenirea și reciclarea deșeurilor.

Astfel, proiectul își propune să îmbunătățească premisele pentru realizarea Strategiei de gestionare a deșeurilor din Republica Moldova.

Grupurile țintă ale proiectului sunt persoanele cu vârsta între 16-45 ani.

Descrierea generală a sarcinii

Avem nevoie sa elaboram 6 spoturi video pentru a fi difuzate în cadrul campaniei ”Vreau Moldova fără deșeuri”. Obiectivul acestor spoturi constă în:

 • Schimbarea comportamentului oamenilor în vederea reducerii impactului negativ al deșeurilor asupra mediului
 • Creșterea importanței percepute a subiectului ”managementul deșeurilor” și a necesității urgente de a schimba starea lucrurilor
 • Motivarea populației de a schimba obiceiurile de consum nesustenabil și adoptarea obiceiurilor și practicilor Eco.

Toate spoturile trebuie să corespundă următoarelor criterii:

 • Durata 10-20 sec;
 • Să fie produse în limbile română (cu subtitrare) și rusă (cu subtitrare) cu traducera în limba semnelor;
 • Să corespundă cerințelor Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la publicitatea socială;
 • Să respecte același stil, ca să fie identificabile drept făcând parte dintr-o campanie.

Temele propuse:

1. Planifică-ți cumpăraturile din timp. Ia de acasa torba eco, pungile din stofa pentru fructe și legume.

2. Iubești cafeaua – iubeste și natura! Vino în parc cu cană ta de multiplă folosință.

3. Compostează deșeurile biodegradabile.

4. Redu deșeurile nereciclabile.

5. Alege produse cu mai puțin ambalaj.

6. Colectează deșeurile sepărat și du-le la reciclare.

Spoturile video vor fi adaptate pentru formatele TV și pentru rețelele de socializare, cu predarea fișierelor sursă aferente realizării acestora.

EcoVisio va oferi prestatorului sprijinul informațional și logistic necesar, inclusiv contacte relevante și disponibile cu referire la scopul sarcinilor propuse și va asigura avizarea promptă a materialelor/produselor prezentate.

Plata se va efectua după predarea și aprobarea spoturilor video către EcoVisio.

Cerințe față de participanții la concurs:

 • Persoane fizice și juridice care dispun de expertiză, echipament și infrastructură necesară pentru producerea spoturilor;
 • Minimum 2 ani de experiență în producție video, cu portofoliu demonstrabil;

Dosarul de participare va fi depus în limba română sau rusă și va conține oferta tehnică și oferta financiară.

Oferta tehnica va conține:

 • Portofoliul aplicantului cu referinţe (link-uri) la produsele relevante realizate – maximum 2 pagini. În cazul persoanei fizice CV-ul;
 • Conceptele pentru toate 6 spoturi la temele propuse;

Oferta financiară va fi elaborata în MDL cu preț indicat pentru fiecare spot separat.

Termenul aproximativ de livrarea a produselor: 15 decembrie 2021

Criteriile de evaluare:

Oferta Tehnică (maxim 70 puncte):

 • Concept – creativitate / originalitate (40 puncte)
 • Corespundere cu obiectivele proiectului (30 puncte). Conceptul spoturilor va fi evaluat prin prisma capacității acestora de a trezi emoții și a schimba atitudinile și comportamentul.

Oferta Financiară (maximum 30 puncte)

 

Dosarul va fi expediat prin email la adresa: procurement@ecovisio.org până la 25 octombrie 2021. Nu se accepta subcontractarea.

Vor fi contactați doar ofertanții selectați.

Persoană de contact pentru detalii tehnice – Anna Bokk, 078831322.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă