Anunț pentru selectarea unei companii pentru servicii de cazare, alimentare și locație

Proiectul „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de AO „Institutum Virtutes Civilis” și Fundația „Friedrich Ebert” Moldova cu suportul financiar al Uniunii Europene și Friedrich-Ebert-Stiftung, anunță concurs pentru selectarea unui prestator de servicii de cazare, alimentare și locație pentru un șir de evenimente care urmează a fi organizate în perioada 20 octombrie 2021 – 31 mai 2022.

Compania selectată va oferi serviciile conform unui grafic agreat cu beneficiarul, iar oferta pentru concurs va fi prezentată conform tabelului de mai jos:

    Tipul cheltuielilor

Cantitate

Preț unitate fără TVA

(în MDL)

1.   Arenda unei săli de conferință cu capacitatea de cel puțin 50 persoane, cu echipament de proiectare și flipchart*

Per oră

 

Per zi

 

2.   Arenda unei săli de conferință cu capacitatea de cel puțin 25 persoane, cu echipament de proiectare și flipchart*

Per oră

 

Per zi

 

3.   Cazare cu mic dejun inclus (cameră pentru 2 persoane, paturi separate), disponibilitatea pentru aprox. 34 persoane

Per cameră/per noapte

 

4.   Pauză de cafea

Per persoană

 

5.   Prânz

Per persoană

 

6.   Cină

Per persoană

 

7.   Apă plată pe mese

Per sticlă 0.5l

 

8.   Măsurile de prevenire a răspândirii COVID întreprinse de prestatorul de servicii în prestarea serviciilor de cazare și alimentare

 

Pentru ca ofertele să fie examinate, acestea vor include în mod obligatoriu:*Prestatorul va dispune de ambele săli prevăzute în tipul de cheltuieli 1 și 2.

  1. oferta financiară, întocmită conform modelului din anunț, cu enumerarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID întreprinse de prestatorul de servicii în prestarea serviciilor de cazare și alimentare(semnată și ștampilată);
  2. meniul propus separat pentru pauza de cafea, prânz și cină (semnată și ștampilată);
  3. autorizația de prestare a serviciilor solicitate.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

  • disponibilitatea spațiului pentru organizarea instruirilor;
  • oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț–calitate).

Oferta financiară va fi valabilă cel puțin 30 de zile de la data prezentării ofertei.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 20 octombrie 2021, ora 17:00. Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail info.aoivc@gmail.com, cu titlul mesajului „Concurs servicii de cazare, alimentare”. Pentru întrebări sau precizări, ne puteți contacta la emailul indicat mai sus.

Doar compania selectată va fi contactată.