Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Termen extins: ANPM - Selectarea unui expert/experte în vederea elaborării planului strategic de acțiuni privind sensibilitatea gender în comunitățile rurale
Asociația Națională a Para-Juriștilor din Republica Moldova (ANPM) este organizația necomercială și apolitică, care urmărește abilitarea juridică a comunității prin intermediul rețelei de para-juriști profesioniști și dedicați. Aceasta este preocupată de dezvoltarea profesională a para-juriștilor, de calitatea serviciilor prestate și de impactul activității acestora în comunități.

În temeiul Proiectului ”Strengthening the paralegal women though professional capacity building focused on gender” sprijinit financiar de UN Women, una din activitățile proiectului elaborarea unui plan strategic de acțiuni privind sensibilitatea gender în comunitățile rurale.

Obiectivele concursului: Selectarea unui expert/experte în vederea elaborării planului strategic de acțiuni privind sensibilitatea gender în comunitățile rurale

Sarcini de bază:

 • Participarea la două ședințe online cu membrii ANPM în vederea elaborării planului;
 • Identificarea nevoilor specifice ce țin de aspectul gender cu care se confruntă femeile din zonele rurale;
 • Elaborarea planului stragic, consultarea acestuia cu echipa ANPM și îmbunătățirea acestuia în caz de necesitate;
 • Livrarea planului strategic de acțiuni privind sensibilitatea gender în comunitățile rurale;

 

Calificări:

 • studii superioare în domeniul relevant;
 • experiență/expertiză în domeniul aspectului ce ține de gender.

Avantaje: experiență similară în vederea elaborării planului strategic de acțiuni privind sensibilitatea gender

PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIILOR: 20 septembrie – 5 noiembrie 2021

CERINȚE FAȚĂ DE OFERTA TEHNICĂ:

 

 1. CV-ul expertului și datele de contact;
 2. Copia diplomei de studii și/sau altă certificare similară în domeniul expertizei deținute;
 3. O scrisoare de intenție, care să justifice capacitatea și experiența ofertantului de a realiza sarcina propusă;
 4. 2 contacte de referință pentru a verifica experiențele similare anterioare;
 5. Plan de acțiuni cu indicarea termenilor de realizare pentru fiecare etapă respectând perioada de prestare a serviciilor indicate mai sus. Descrierea etapelor prestării serviciilor și a responsabilităților părților în cadrul fiecărei etape.

 

OFERTA FINANCIARĂ se prezintă în lei moldovenești MDL suma totală.

Etapele concursului:

Concursul de contractare a serviciilor poate fi constituit din trei etape:

 • Depunerea dosarului;

Pot fi organizate maxim 3 interviuri. Doar persoanele pre-selectate vor fi invitate la interviu.

Interviurile vor avea în format online.

NOTĂ: Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerație.

TERMEN LIMITĂ de DEPUNERE a DOSARELOR: 15 septembrie 2021

Oferta va fi semnată și expediată în versiune scanată la adresa info.anpm@gmail.com Pentru concretizări suplimentare persoana de contact Violetta Odagiu info.anpm@gmail.com

 


Distribuie prietenilor:


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman  | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan | Mihai Grosu | Oxana Iutes | Ina Puga | Sergiu Gurau | Mihaela Rimbu | Vladimir Tiltu | Otilia Sirbu |  Ana Gherciu | Daniela Munca