Devino susținător al portalului
Become a Patron!

După o lună de la lansarea paginii unde puteți contribui pentru continuarea proiectului CIVIC.MD s-au gasit 13 persoane gata să ne susțină. În această lună ne-au vizitat 26 092 persoane.

Așteptările erau mai mari…

 

Le mulțumim susținătorilor:

Ada Dulman, Constantin Curca, Marina Grosu, AO Principii Sanatoase, Vasile Vasiliev, Liliana Samcov, Elena Spinu, Anastasia Vrancean, Olga Melnic, Maria Barbalat, Georgiana Finaru, Irina Cojocaru, Aliona Turcan

 

Ne poți susține și tu aici:

https://www.patreon.com/portalcivic

AO Capaclia Alsacia lansează anunț repetat de participare privind procurarea tomberoanelor pentru gunoiAnunț

de participare privind procurarea tomberoanelor pentru gunoi în cadrul proiectului ”Capaclia Mai Conștientă, Capaclia Mai Curată”

 1. Denumirea autorității contractante: Asociația Obștească „Capaclia Alsacia”
 2. C/F: 1013620002520
 3. Obiectul achiziției: tomberoane pentru gunoi.
 4. Data publicării anunțului: 06.05.2021
 5. Sursa alocației: Asociația Obștească „Capaclia-Alsacia” este beneficiară a Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Capaclia Mai Conștientă, Capaclia Mai Curată”, s. Capaclia r. Cantemir. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru Regiunea Sud este Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul”.
 6. Termen de livrare: 10-60 zile calendaristice
 7. Condițiile de livrare:  livrat la destinație
 8. Locul livrării: s. Capaclia r. Cantemir
 9. Modalități de plată: prin transfer
 10. Procesul de evaluare:
 • Verificarea calificării ofertanților
 • Evaluarea conținutului tehnic al ofertelor
 • Evaluarea conținutului financiar al ofertelor
 1.  Criteriile de atribuire:
 1. Persoană juridică, înregistrată pe teritoriul Moldova.
 2. Corespunderea dosarului de participare cu cerințele din anunț
 3. Corespunderea produsului oferit cu caracteristicile indicate în specificațiile tehnice.
 4. Condițiile și termenii de garanție
 5. Condițiile și termenii de livrare.
 6. Certificatele de calitate și conformitate
 7. Prețul avantajos referit la calitatea produsului

     

 1. Asociația Obștească „Capaclia Alsacia” invită agenții economici interesați, care  poate satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție a tomberoanelor pentru gunoi specificate în tabelul de mai jos.

 

Nr

Denumirea

Cantitatea

Specificații tehnice

1

Tomberoane

550

Material: HDPE

Volumul : 120 l

Roți: Da

Culori: verde, roșu, galben, albastru

Dimensiune: 54x48x95 cm

Capac cu mâner: Da

Termen de garanție: Da

Certificat de calitate: Da

Fabricat conform standardului european DIN EN 840

 • Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
 • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă cu cota TVA 0, conform  Formularul ofertei (F1.1).doc, Specificaţii tehnice (F2.1).docx, Specificaţii preț (F2.2).docx
 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului;
 • Informații generale despre participant inclusiv rechizitele bancare cu ștampila băncii deserventă;
 • Certificat de conformitate a bunului livrat;
 • Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la următoarele date de contact:
  1. telefonul: +373 68 054521
  2. E-mail: capacliaalsacia@gmail.com
  3. Numele și prenumele persoanei responsabile: Stăvilă Rima
 • Depunerea ofertelor:
 • Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 18:00, data 16 mai 2021
 • Ofertele trebuie să fie depuse:

Electronic la adresa: capacliaalsacia@gmail.com, indicându-se în subiectul mesajului „Oferte_Tomberon, [denumirea ofertantului]”.

 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile.

Chihai Nadejda

Președinte AO Capaclia  Alsacia                

Author: Rima Stăvilă

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan