Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Selectarea unei companii / consorțiu de experți pentru elaborarea Raportului privind criteriile generale pentru identificarea produselor potențiale și dezvoltarea unui chestionar care urmează să fie distribuit cu aplicarea criteriilor și metodologia de prDenumirea poziției:  companie, consorțiu sau grup de experți pentru  elaborarea unui Raport privind criteriile generale pentru identificarea produselor potențiale și dezvoltarea unui chestionar cu distribuirea acestuia și chestionarea producătorilor locali 

Descriere proiect: Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova este partenerul național în cadrul proiectului „Dezvoltare locală și cooperare transfrontalieră în domeniul produselor agricole și alimentelor tradiționale (LOC-FOOD)”, realizat cu suportul financiar al POC Bazinul Mării Negre 2014-2020. Realizarea proiectului a început la 08.06.2020, locația implementării proiectului este regiunea mai largă a Mării Negre și, în special, toate regiunile eligibile din Grecia, România, Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria.

Proiectul își propune ca scop să promoveze produsele alimentare lente (slow food) precum cele produse locale cu gust excepțional și calitate nutritivă, care conform Regulamentului UE Nr1151 / 2012, pot avea o valoare adăugată prin desemnare ca Denumire de Origine Protejată (DOP), Indicație Geografică Protejată (IGP) sau Specialitateăți Tradițională Garantată (TSG), stimulând astfel economiile locale pentru păstrarea securității tradiției, dar abordează și problemele de siguranță alimentară. 

Proiectul este relevant efortului comun al țărilor europene de conservare a practicilor tradiționale de producere a alimentelor, preparatelor specifice bucătăriilor diferitor popoare europene. La moment în Republica Moldova sunt păstrate în diversitate mare produse tradiționale și rețetele preparatelor tradiționale locale, iar producătorii acestora pot deveni parte a rețelei comune din Baziunul Mării Negre preocupate de conservarea acestui potențial valoros.

Sarcinile și responsabilitățile companiei, consorțiumului sau grupului de experți: 

  • 300 chestionare completate (din toate regiunile Republicii Moldova) cu producători locali de produse autentice. Chestionarul propus spre completare este în limba română, conține criteriile de selecție și identificare a produselor. Va fi formată bază de date în format Excel din 300 chestionare cu alimente autentice locale (procesate și neprocesate) de înaltă calitate care vor fi utilizate pentru promovarea specialităților locale și pentru a identifica produsele care pot fi recomandate pentru certificarea cu STG, DOP sau IGP în următoarele activități ale proiectului;
  • Raport privind efectuarea chestionării producătorilor locali cu recomandarea de 3–7 produse autentice pentru certificare cu STG, DOP sau IGP. În urma analizei chestionarelor vor fi recomandate 3–7 produse autentice pentru certificare cu STG, DOP sau IGP în cadrul activităților proiectului cu identificarea unor asociații de producători, care pot gestiona produsele înregistrate la AGEPI.

Perioada de activitate: 

Activitățile menționate urmează să fie realizate începând cu luna mai 2021 până la sfârșitul lunii iulie 2021, cu o posibilă prelungire a perioadei de implementare.

Cerințe față de candidați/-te: 

Compania / consorțium subcontractată de Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova trebuie să dețină experiență cel puțin de 3 ani pe piața Republicii Moldova, să dispună de potențial uman și dotare tehnică pentru realizarea activităților stabilite în acest document.

La ofertă (format prestabilit, va fi solicitat de la persoana indicată în anunț)  se anexează Copia de pe Certificatul de înregistrare a companiei și descrierea acesteia cu indicarea experienței relevante serviciului ce urmează să fie subcontractat.

Termen limită de aplicare: 

Companiile interesate sunt rugate să transmită în forma electronica oferta tehnică conformă modelului prestabilit (se solicită de la persoana indicată în anunț), copia Certificatului de înregistrare, descrierea companiei pe adresa de email office.adtm@gmail.com. Ofertele trebuie să fie prezentate până la 17.05.2021 ora 23:59.

Oferta financiară este la discreția aplicanților și cuantumul ei trebuie să fie realistic și în corespundere cu capacitatea de lucru (suma care este bugetată pentru serviciile date NU va fi comunicată până la momentul selectării companiei sau grupului de experți).

În subiectul scrisorii electronice se va indica „Concurs – selectarea companiei pentru elaborarea unui Raport privind criteriile generale pentru identificarea produselor potențiale și dezvoltarea unui chestionar cu distribuirea acestuia și chestionarea producătorilor locali ”. Întrebările suplimentare, dar altele decât cele  menționate în anunț, se adresează pe adresa de email indicată sau la tel. +373 79550731, Marina Miron, manager financiar.

 

Author: Marina Miron

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan