Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Anunț de selectare a serviciilor de elaborare a unui spot video graficAO „Clinica Juridică Universitară” din Bălţi, organizaţie necomercială și apolitică, anunță concurs de selectare a serviciilor de elaborare a unui spot video grafic, în cadrul proiectului „Facilitarea accesului la justiție prin abilitarea potențialelor victime  ale discriminării din nordul țării”, susținut financiar de Uniunea Europeană și este cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene.

Obiectivul principal al spotului video grafic va fi informarea populației cu privire la discriminare și căile de remediere a cazurilor de discriminare și promovarea egalității a persoanelor victime și potențiale victime ale discriminării.

Caiet de sarcini:

- Elaborarea scenariului detaliat al spotului video grafic;

- Coordonarea și aprobarea scenariului cu Clinica Juridică Universitară;

- Producția a unui spot video grafic (în limba română + varianta în limba rusă / titrare vocală);

- Durata unui spot video grafic: cca 40-60 sec;

- Montaj, sonorizare;

- Predarea spotului video grafic final în diferite formate (pentru TV, Radio, pagini web).

 *Termenul de elaborare a spotului video grafic – 30 de zile de la data încheierii contractului.

Cerințe față de candidați:

- experiență de realizare a spoturilor video cu conținut social;

- abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși;

- respectarea termenului executării şi livrării produselor solicitate;

- experiența de promovare a mesajelor sociale.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină:

- Datele de contact ale ofertantului;

- Date bancare;

- Semnătura persoanei autorizate;

- Oferta financiară în MDL cu TVA cota 0, oferta financiară va include toate costurile aferente pentru producerea spotului video grafic;

- Ștampila umedă a ofertantului.

*Se acceptă documente semnate cu semnătură electronică.

Clinica Juridică își rezervă dreptul de a respinge toate ofertele și de a renunța la contractarea serviciilor pentru a prioritiza interesul major al organizației.

Dosarele de aplicare trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la următoarele adrese: clinicabalti@gmail.com cu mențiunea „spot video grafic”.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 27 aprilie 2021, ora 23:59:59.

Telefon de contact: 0231 52476

Persoana de contact: Barbalat Maria

E-mail: clinicabalti@gmail.com


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan