Anunț de participare privind achiziționarea bunurilor

Distribuie prietenilor: 1. Denumirea instituției ce organizează concursul de achiziții: Primăria Bucovăț
 2. Adresa: Ștefan cel Mare 18 , or. Bucovăț, r-nul Strășeni, Republica Moldova
 3. de contact: 068055508
 4. Adresa de e-mail : dimcencomariana09@gmail.com
 5. Scopul achiziției : Pentru achiziționarea utilajelor sportive, achiziții prevăzute în cadrul proiectului ,, Mișcarea înseamnă viață”, finanțare din partea

GAL ,, LUNCA BÎCULUI ”

 1. Criterii de selectare :
 • Persoană juridică ,înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova
 • Corespunderea produsului oferit cu caracteristicile indicate.
 • Preț competitiv
 • Termenul de livrare
 1. Dosarul de aplicare va conține:
 • Oferta comercială ,care va include: date despre companie (denumirea ,adresa, telefonul și persoana de contac, email, oferta economică , termenul de livrare. Oferta financiară , va include prețul. Ofertantul va indica, de asemenea , disponibilitatea executării cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către APL.
 • Oferta trebuie să fie datată ,semnată și ștampilată de compania ofertantă
 • Datele bancare, care să includă denumirea băncii ,codul băncii și numărul contului în MDL.
 • Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii / extras din registrul de stat al persoanelor juridice.
 1. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă
 2. Termenul de valabilitate a ofertelor: 20 zile calendaristice din momentul încheierii tenderului.
 3. Limba în carea aceastea trebuie redactate: Limba română
 4. Adresa la care trebuie transmise ofertele: compania ofertantă va expedia prin e-mail la adresa dimcencomariana09@gmail.com sau direct la Primăria orașului Bucovăț (str. Ștefan cel Mare 18 , or. Bucovăț, r-nul Strășeni) până la data de 26.10.2020
 5. Organizatorul invită operatorii economici interesați , care îi pot satisface necesitățile ,să participe la procedura de achiziție privind livrarea / prestarea / comercializarea / executarea următoarelor bunuri:

Nr. Lot

Denumirea obiectului

Beneficiarul achiziției

Unitatea de măsură

Specificarea tehnică deplină solicitată

Valoarea estimativă MDL

1.

Complex sportiv

APL Bucovăț

Buc.

complex sportiv dotat cu:

-          4 bănci

-          2 coșuri pentru gunoi

-          1 bancă înclinată pentru dezvoltarea abdomenului

-          1 bare paralele

-          1 bare paralele conice

-          1 complex : spaliere gimnastice, set de bare de diferit nivel (6 nivele),set de bare (11elemente) , 2 spaliere, bare pentru cățărare cu mâinile , bare petru cățărare cu mâinile în formă de zigzag, inele pentru gimnastică.

-          1 bancă-paralele

-          1 parcare pentru 4 biciclete

-          2 panouri informative cu cuiere pentru lucruri personale

-          1 masă pentru armwrestling

-          2 piloni verticali

97400

 

Programul de finanțare a proiectelor pentru dezvoltarea zonelor rurale este implementat de GAL-ul „Lunca Bîcului”, cu suportul Uniunii Europene și Polish Aid, în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020 al proiectului „Abordarea LEADER1 pentru prosperitatea rurală în Moldova”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.

Primăria Bucovăț are câștigat un proiect cu finanțare din partea GAL „Lunca Bîcului”,pentru achiziționarea a unui complex sportiv.

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.