ProEntranse solicită oferte comerciale pentru Mașină de ambalat cu cameră pentru produse textile

Distribuie prietenilor:


Cadrul general

AO “ProEntranse” este o organizație cu impact asupra întreprinderilor mici și mijlocii, fiind o unitate de asistență şi instruire ce oferă servicii de analiză, expertiză și ghidare atât pentru mediul antreprenorial din domeniul agricol  cât și  industrial, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 11 Ianuarie 2011). 

ProEntranse este implementator al proiectului “Centrul de Afaceri Techno Textil HUB“ din Soroca, finanţat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundaţiei Est-Europene, în cadrul programului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică şi socială a ţării“.

Din faza inițială a creării Centrului de Afaceri - Techno Textil HUB a fost pus drept obiectiv general dezvoltarea companiilor membre, creșterea competitivității și nivelului de inovare în ceea ce privește diversificarea produselor și pătrunderea acestora pe noi piețe de desfacere.

În această ordine de idei, pentru buna desfăşurare a activităţilor din cadrul companiilor membre, este necesar achiziţionarea unei Mașini de ambalat cu cameră pentru produse textile.

Caracteristicile tehnice ale Mașinii de ambalat cu cameră pentru textile pot fi accesate prin descărcarea Anexei 2 - Caracteristicile Mașinii de ambalat cu cameră pentru produse textile.

Scopul 

Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie care va prezenta oferta tehnică și de preț conform Anexei nr. 1.

Criterii de selectare a companiei:

La selectarea, iar ulterior contractarea companiei ce va livra echipamentul solicitat, criteriile de mai jos vor fi considerate:

  • Experienţa companiei (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe);
  • Disponibilitatea utilajului solicitat în stocul companiei;
  • Oferta de preț fără TVA;
  • Perioada de livrare a utilajului în complet;
  • Posibilitatea de instruire a utilizării a echipamentului livrat.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente:

1) Formularul de Aplicare (Anexa nr. 1) completat integral, cu semnătura și amprenta ștampilei;

2) Copia certificatului de înregistrare;

Oferta comercială va include prețul fără TVA.

Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare!

Data limită de depunere a ofertelor comerciale este: 02 Octombrie 2020, inclusiv.

Oferta comercială cu menţiunea - Ofertă comercială pentru Mașină de ambalat cu cameră pentru produse textile - se va expedia prin poşta electronică proentranse@gmail.com.

Pentru întrebări suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 022 23 37 33.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet