Concurs de selectare a unei companii pentru evaluarea necesităților și organizarea/livrarea serviciilor de instruire a reprezentanților organizaţiilor societăţii civile, membre ale Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord, pentru sporirea rolului

Distribuie prietenilor:


AO „Pro Cooperare Regională” în parteneriat cu, AO Centrul de Asistență Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED”, cu susținerea financiară a Uniunii Europene prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), anunță concurs de selectare a unei companii sau organizaţii, pentru evaluarea necesităților și organizarea/livrarea serviciilor de instruire a reprezentanților organizaţiilor societăţii civile, membre CRD Nord, pentru sporirea rolului lor în implementarea politicii de dezvoltare regională.

La concurs sunt invitate companii sau organizaţii, care vor chestiona/evalua și vor livra servicii de instruire/ dezvoltare de capacități a organizaţiilor societăţii civile, membre ale Consiliului Regional de Dezvoltare Nord, pentru sporirea rolului OSC-urilor în implementarea politicii de dezvoltare regională în conformitate cu Termenii de referință.

În cadrul concursului, prioritate se va da companiilor sau organizațiilor cu consultanți care au experiență de lucru cu organizațiile societății civile şi experienţă în dezvoltarea regională.

Oferta va include:

  • Un sumar al metodologiei propuse;
  • Curriculum Vitae al fiecărui membru al echipei şi CV-ul companiei/organizaţiei;
  • Oferta financiară în lei moldoveneşti (se va completa Tabelul pentru oferta financiară).

Oferta tehnică şi oferta financiară vor fi expediate la adresa AO „Pro Cooperare Regională”, str. Pușkin, 19, et. 2, Bălți, Republica Moldova, sau prin e-mail la adresa procore.eusuport@gmail.com.

Mai multe detalii privind condiţiile de participare găsiţi în Instrucțiune pentru ofertanți.

Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 17 septembrie 2020.

Ofertanţii vor fi anunţați până la data de 23 septembrie 2020 despre rezultatul concursului.

 NOTĂ: Luând în considerație evoluția situației epidemiologice prin infecția COVID-19 atât la nivel național cât și regional și riscul repetării în perioada de toamnă, există posibilitatea organizării și realizării parțiale a activităților în regim on-line. Respectiv, compania ofertantă se obligă să prezinte suplimentar la dosarul de aplicare dovada posibilității și disponibilității organizării sesiunilor de instruire atât direct/față în față, cât și online.

Persoană de contact: Sergiu Mihailov – procore.eusuport@gmail.com

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerii proiectului în regiunea de dezvoltare Nord sunt AO „Pro Cooperare Regională” și AO ”CASMED”.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet