Concurs repetat, privind selectarea experților formatori pentru livrarea serviciilor de instruire la distanță / online a reprezentanților OSC din raioanele Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Ștefan Vodă și Taraclia.

Distribuie prietenilor:


Termeni de referință

privind selectarea experților formatori pentru  

LIVRAREA SERVICIILOR DE INSTRUIRE LA DISTANȚĂ/ ONLINE A REPREZENTANȚILOR OSC  

din raioanele Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Ștefan Vodă și Taraclia/

concurs repetat 

 

CONTEXT

Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul) implementează proiectul ”Suport în Abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud”. Perioada de implementare este 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2021 ca parte a proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 

Obiectivul general al proiectului este abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud, prin formarea și consolidarea capacităților societății civile pentru o participare mai activă în procesele decizionale, contribuind la responsabilizarea autorităților publice și diminuarea corupției.

 

Obiectivul concursului este selectarea experților formatori pentru pregătirea și livrarea training-urilor pentru grupuri de circa 20 persoane (reprezentanți ai OSC, grupuri de inițiativă, Comitete Locale de Cetățeni). Cursurile de instruire se vor desfășura la distanță și online prin intermediul Platformei Moodle. În acest scop experții vor fi implicați în 2 tipuri de sarcini:

 

1.Elaborarea conceptului, metodologiei și conținutului cursurilor de instruire pentru desfășurarea instruirii la distanță/independente a reprezentanților OSC. Aceasta presupune:

 • elaborarea materialelor în format digital: prezentări PP, material audio și video, elaborarea testelor de pre- și post-evaluare a cursului, lista surselor adiționale de informare la tematica cursului, cărți, regulamente, site-uri…Informațiile vor fi prezentate în format text, audio (preferabil în MP3) sau video, (volumul materialului informativ va fi în corespundere cu numărul de ore al cursului de instruire la distanță – vezi în tabelul de mai jos);
 • Încărcarea conținutului cursurilor pe platforma Moodle (cu suportul administratorului tehnic);

 

 1. Organizarea de către expert a sesiunilor de instruire online cu participanții la curs. Sesiunile online de lucru direct cu participanții din OSC-uri se vor axa pe câteva aspecte: 
 • Deschiderea cursurilor, cunoașterea participanților, explicarea modului de organizare și structurare a instruirii, organizarea pre-testării participanților; 
 • Predarea unor subiecte din cadrul cursului și organizarea unor activități practice;
 • Organizarea consultărilor finale și a sesiunii de post-evaluare a cursanților; 

Sesiunile online vor dura 10 ore la care se adaugă 6 ore pregătire (total calculate 2 zile muncă) și vor fi realizate în baza unui grafic stabilit de comun acord dintre participanți și formatori.

DETALII privind tematica instruirilor și volumul sarcinilor - în tabelul alăturat:

 

 

 

Nr.

Tematica instruirilor 

Sarcina 1. Instruiri la distanță

Sarcina 2.

Instruiri online

Număr total zile muncă per lot de instruire

Nr. zile pentru pregătirea conținutului

Nr. zile pentru întâlniri online

Lot 1

Planificare participativă (volumul cursului - 24 ore)

6 zile

2 zile

8

Lot 2

Managementul proiectelor (curs de 24 ore)

6 zile 

2 zile

8

Lot 3

Prestarea serviciilor publice (curs de 24 ore)

6 zile

2 zile

8

Lot 4

Achiziții publice în sectorul public și nonprofit (curs de 12 ore)

3 zile

2 zile

5

Lot 5

Advocacy și watchdog  (curs de 24 ore) 

6 zile

2 zile

8

Lot 6

Egalitatea de șanse și nediscriminare în prestarea serviciilor publice locale (curs de 24 ore)

6 zile

2 zile

8

Lot 7

Consolidarea sectorului asociativ (crearea și funcționarea ONG) (curs de 12 ore)

3 zile

2 zile

5

Lot 8

Dezvoltare durabilă și schimbări climatice (curs de 24 ore) 

6 zile

2 zile

8

 

 

Aspecte organizaționale:

Experții selectați își vor desfășura activitatea în strânsă colaborare cu echipa CRAION CRAION CONTACT-Cahul, care va asigura toate condițiile tehnice necesare și anume:

 • va selecta cursanții interesați și va completa grupurile de instruire;
 • va pune la dispoziție versiunea adaptată și configurată a Platformei Moodle, 
 • va oferi spațiu virtual pentru încărcarea și difuzarea informației, 
 • va asigura susținere, consultanță și asistență tehnică la desfășurarea cursurilor de instruire online.

Perioada de realizare a sarcinilor: lunile iulie 2020 – iunie 2021.

 

Cerințe fată de candidați:

 • Experiență de expert/formator în activitățile de instruire și evaluare a capacităților OSC-urilor;
 • Experiență de predare a cursurilor și tematicilor stipulate în TOR;
 • Cunoștințe și abilități în domeniul utilizării tehnologiilor IT de instruire;
 • Capacități de creare a materialelor în format text, audio, video;
 • Abilități excelente de comunicare, relaționare și organizare;
 • Punctualitate, responsabilitate și flexibilitate;
 • Experiență de lucru în proiecte, organizații non-guvernamentale sau organizații internaționale constituie un avantaj.

 

Notă: Sunt încurajate să participe persoane fizice (experți individuali interesați sau grupuri de experți persoane fizice). Dosarul de aplicare va conține: 

 

 1. CV-ul; 
 2. Oferta tehnică (viziunea executării sarcinilor și metodologia de implementare), pe loturi de instruire/tematici pentru care expertul optează; 
 3. Oferta financiară (în MDL) pentru serviciile de instruire, care va include oferta pentru ambele tipuri de sarcini (pregătirea conținutului cursului de instruire la distanță și prestarea serviciilor de instruire online).

 

Termenul limită de prezentare a ofertei: 15 iulie 2020, orele 17.00.

 

Dosarul va fi depus prin e-mail la adresa: contact_cahul@yahoo.com cu mențiunea ”Concursselectare formatori școala online”.

 

PENTRU INFORMAȚII SUPLEMENTARE VĂ PUTEȚI ADRESA LA :

Telefon de contact: 0 299 84842, 84843. 

Email: contact_cahul@yahoo.com

 

Persoane de contact

Cucereanu Mihail, administrator școala online – 067323424 și Silvia Strelciuc, director executiv.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet