CPD anunță despre extinderea concursului. Selectarea expertului/expertei în domeniul fiscal

Distribuie prietenilor:


Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă despre extinderea termenului de aplicare pentru competiţia deschise privind selectarea unui expert/unei experte în domeniul fiscal pentru  elaborarea raportului analitic cu privire la serviciile de îngrijire a copiilor la locul de muncă. Raportul este elaborat în cadrul programului „Abilitarea Economică a Femeilor”, ceeste implementat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în cooperare cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Femei (UN Women), finanțat de către Guvernul Suediei și UN Women.

Descrierea proiectului: Obiectivul proiectului ”Abilitarea Economică a Femeilor” este consolidarea capacităților Parlamentului și Guvernului în elaborarea și implementarea legilor, politicilor și serviciilor cu impact pozitiv asupra venitului femeilor și angajării decente a acestora, și să recunoască, să reducă și să redistribuie munca neremunerată de îngrijire.   

Obiectivul concursului: Obiectivul este selectarea unui expert/unei experte în domeniul fiscal pentru participarea în elaborarea raportului analitic cu privire la serviciile de îngrijire a copilului la locul de muncă.

Context: În contextul implementării Strategiei naționale pentru asigurarea egalității între femei și bărbați, cât și a Strategiei naționale de ocupare a forței de muncă, care își propun să diminueze inegalitățile privind ocuparea femeilor și bărbaților în câmpul muncii, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în colaborare cu UN Women Moldova și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare au convenit întru elaborarea unui Regulament privind crearea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor la locul de muncă.

Ca urmare, echipa CPD a elaborat analiza cadrului legislativ privind oportunitățile de creare a astfel de servicii la locul de muncă, care urmează a fi completată cu standarde minime sanitare, cu setul minim de activități și norme necesare din punct de vedere educațional, cât și cu recomandările din punct de vedere fiscal privind deschiderea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor la nivel de întreprindere.

Sarcinile concrete includ:

  • Elaborarea mecanismului privind deducerea fiscală a cheltuielilor angajatorilor pentru serviciile alternative de îngrijire a copiilor ce sunt acordate persoanelor angajate (crearea/funcționarea/contractarea la persoane terțe) (serviciile a se vedea în tabelul ce urmează);
  • Analiza experiențelor internaționale și naționale privind deductibilitatea fiscală a cheltuielilor privind serviciile alternative de îngrijire a copiilor la nivel de întreprindere.

Număr maxim de zile de lucru: 20 zile

 
 

Cerinţe faţă de candidaţi:
- Studii superioare în domeniul: economic/contabil/ fiscal (Obligatoriu);

- Experiență în elaborarea și livrarea studiilor calitative de analiză;

- Experiență în elaborarea rapoartelor similare  de analiză prin prisma fiscalității;

- Abilităţi excelente de comunicare (în special, expunere clară în scris) șiprezentare.

Candidații interesați vor expedia la adresa de e-mail:

Ermolenco Alexandra al.ermolenco@gmail.com şi 

Rodica Ivașcu rodica.ivascu@gmail.com următoarele:

- CV-ul;

- Lista studiilor elaborate și livrate (modelul a se vedea aici);

- Metodologia de lucru privind sarcinile propuse;

- Oferta financiară, remunerarea estimată în MDL, inclusiv taxele (va fi completat modelul de aici);

- Declarația de Integritate a CPD ( a se vedea aici).

Termenul limită de prezentare a ofertelor este  17 martie 2020.

Persoană de contact: Alexandra Ermolenco, e-mail:al.ermolenco@gmail.com tel. 022-23-70-89.

Pentru mai multe detalii, a se vedea Termenii de Referință.


logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol:

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.