Aveți grijă de sănătatea Dvs. și a celor dragi. Spălați-vă regulat și minuțios pe mâini, respectați eticheta tusei, păstrați distanța socială și stați acasă. #Covid19 #StaiAcasa

Anunț pentru selectarea Companiei de Audit

Distribuie prietenilor:


Asociația Obștească „Centru National de Mediu”, organizație nonguvernamentală, anunță concurs de selectare a unei Companii de Audit cu scopul de a realiza auditul financiar organizațional pentru anul 2019.
Obiectivele contractului includ realizarea auditului financiar, conform standardelor pentru un an (anul 2019), verificarea corectitudinii utilizării mijloacelor financiare și a veridicității informațiilor prezentate în rapoartele financiare.
Termenii și modul de prezentare a ofertei:
1) oferta se prezintă la sediul Beneficiarului pe adresa: mun. Chișinău, str. Sfatul Tarii 61, of. 20;
2) oferta se prezintă în original până la data de 5 martie 2020, ora 17:00, la sediul Beneficiarului;
3) oferta poate fi expediată prin intermediul poștei electronice la adresa cnm@environment.md
Termenii de referință integral pot fi accesați aici

.
Oferta câștigătoare se va stabili conform următoarelor criterii:
1) prețul serviciilor de audit;
2) perioada de efectuare a auditului;
3) termenul de prezentare a scrisorii către management;
4) termenul de prezentare a raportului auditorului;
5) experiența în domeniul dat de minim cinci ani.
Împreună cu oferta financiară, dosarul va mai include:
1) copia certificatului de înregistrare;
2) copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
3) copia licenței privind activitatea de audit;
4) copia certificatului de auditor cu experiență de minim cinci ani;
5) CV-ul auditorilor implicați.
Termenul limită de prezentare a ofertei data de 5 martie 2020, ora 17:00.
Telefon de contact: 068946333;
Email: cnm@environment.md
Persoana de contact: Igor Belibov, contabil AO „Centru National de Mediu”
Doar compania selectată va fi contactată.
Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.


Distribuie prietenilor:


Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet