Anunț pentru selectarea Companiei de Audit

Distribuie prietenilor:


Asociația Obștească „Centru National de Mediu”, organizație nonguvernamentală, anunță concurs de selectare a unei Companii de Audit cu scopul de a realiza auditul financiar organizațional pentru anul 2019.
Obiectivele contractului includ realizarea auditului financiar, conform standardelor pentru un an (anul 2019), verificarea corectitudinii utilizării mijloacelor financiare și a veridicității informațiilor prezentate în rapoartele financiare.
Termenii și modul de prezentare a ofertei:
1) oferta se prezintă la sediul Beneficiarului pe adresa: mun. Chișinău, str. Sfatul Tarii 61, of. 20;
2) oferta se prezintă în original până la data de 5 martie 2020, ora 17:00, la sediul Beneficiarului;
3) oferta poate fi expediată prin intermediul poștei electronice la adresa cnm@environment.md
Termenii de referință integral pot fi accesați aici

.
Oferta câștigătoare se va stabili conform următoarelor criterii:
1) prețul serviciilor de audit;
2) perioada de efectuare a auditului;
3) termenul de prezentare a scrisorii către management;
4) termenul de prezentare a raportului auditorului;
5) experiența în domeniul dat de minim cinci ani.
Împreună cu oferta financiară, dosarul va mai include:
1) copia certificatului de înregistrare;
2) copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
3) copia licenței privind activitatea de audit;
4) copia certificatului de auditor cu experiență de minim cinci ani;
5) CV-ul auditorilor implicați.
Termenul limită de prezentare a ofertei data de 5 martie 2020, ora 17:00.
Telefon de contact: 068946333;
Email: cnm@environment.md
Persoana de contact: Igor Belibov, contabil AO „Centru National de Mediu”
Doar compania selectată va fi contactată.
Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.


logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol:

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.