Selectare companie de auditAsociaţia Obştească „Asociaţia de sprijin a copiilor și tinerilor cu dizabilități „Dorinţa”, or.Călărași

anunță concurs pentru selectarea unei companii de audit

în cadrul proiectul “Incluziunea socială prin activități mixte desfășurate către tinerii cu dizabilități din localitățile raionul Călărași” realizat de AO Asociația de sprijin a copiilor și tinerilor cu dizabilități „Dorința””, cu suportul Programului de Granturi Mici (SGP) al Facilității Globale de Mediu (GEF), implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Cadrul general

Asociaţia „Dorinţa” este un ONG fondat de un grup de părinţi care au copii cu dizabilităţi din raionul Călăraşi. Asociaţia a fost fondată încă în anul 2002 drept urmare a unor necesităţi reale a unor copii cu dizabilităţi. Asociația este o organizaţie nonguvernamentală, ce prestează servicii de abilitare /reabilitare şi incluziune sociala a copiilor cu dizabilitaţi din rn. Călăraşi.      

Scopul concursului

Solicităm oferta companiei dumneavoastră cu privire la serviciile de audit ale proiectului implimentat şi gestionat în perioada aprilie 2018-decembrie 2019 de către A.O. Asociaţia de sprijin a copiilor si tinerilor cu dizabilităţi “Dorinta.

Cerințe fața de ofertă

includ realizarea auditului financiar, conform standardelor, verificarea corectitudinii utilizării mijloacelor financiare și a veridicității informațiilor prezentate în rapoartele financiare și realizarea auditului proiectului menționat

 

Criterii de selecție a companiei:

 • persoana juridică înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova.
 • perioada de efectuare a auditului decembrie 2019
 • termenul de prezentare a raportului auditorului la finele lunii decembire 2019
 • lipsa relațiilor de afiliere cu entitatea și/sau persoanele cu funcții de răspundere ale entității, fondatorul entității
 • prețul serviciilor de audit
 • experiența în domeniul dat de minim cinci ani.

Dosarul de aplicareva include:

 • Oferta comercială va include prețul unitar fără TVA aplicare cota %, conform HG-nr.246 din 8 aprilie 2010
 • Copia licenței privind activitatea de audit general și auditul instituțiilor financiare;
 • Prezentarea experienței ofertantului: prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe;
 • Certificatul de înregistrare al companiei, codul fiscal;
 • Numele persoanei de contact și datele de contact ale ofertantului.

 

Expedierea dosarelor:

1.       Dosarele de tender pot fi expediate la adresa electronică centrul-dorinta@mail.ru până la data de 10.12.2019, ora 13.00.

2.       Dosarele vor fi vizate de semnătura persoanei autorizate și ștampilă.  

Pentru detalii vă rugăm să contactați : Stratan Rodica-director executiv, 079792098

Articol adaugat de: Rodica S.