Invitație de participare la sesiunea de informare organizată de Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027Pentru a spori gradul de conștientizare a potențialilor solicitanți cu privire la oportunitățile de finanțare din cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027, Programul organizează sesiuni de informare la nivelul fiecărei țări participante în program.

În Republica Moldova, ziua de informare este planificată la Chișinău, pe 10 noiembrie 2022.

Grupurile țintă ale evenimentelor de informare organizate de program sunt potențialii solicitanți înregistrați și localizați într-una dintre regiunile eligibile pentru program și care se încadrează în una dintre categoriile de mai jos:

  •  Autorități locale, regionale și, dacă este necesar pentru atingerea scopului proiectului, autorități naționale;
  •  Organizații de drept public, cum ar fi instituții de stat/regionale, universități și instituții de învățământ, agenții de turism și de dezvoltare regională, asociații/instituții culturale și arheologice, entități de management al parcurilor naturale și ariilor protejate și instituții de cercetare;
  •  Organizații non-profit, precum asociații, sindicate, fundații, universități private dacă au statut juridic de organizație non-profit, euroregiuni, Grupuri  Europene de Cooperare Teritorială.

Pe lângă sporirea gradului de conștientizare a aspectelor cheie ale Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027, sesiunea de informare are ca scop prezentarea elementelor de bază ale primului apel de propuneri de proiecte și oferirea de informații, instrucțiuni și sfaturi cu privire la pașii principali în pregătirea propunerilor de proiecte.

Termenul limită pentru înscriere la sesiunea de informare de pe 10 noiembrie 2022 din Chișinău este 5 noiembrie 2022. Participanții înscriși vor fi informați cu privire la locația exactă prin e-mail.

Link-ul de înregistrare, proiectul agendei și alte detalii privind ziua de informare pot fi consultate pe https://blacksea-cbc.net/communication/news/news-2022/info-days. Versiunea finală a agendei evenimentului de informare va fi comunicată prin e-mail participanților înregistrați acceptați.