Agenția Achiziții Publice angajează specialist principal, Serviciul JuridicCerințe minime obligatorii:

1. Studii superioare finisate în drept sau administrare publică;

2. 1 an de experiență profesională în domeniu;

3. Cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (nivel B2);

4. Abilităţi medii de utilizare a computerului;

5. Abilități de comunicare și lucru în echipă;

6. Competențe comportamentale:

Integritate, profesionalism, credibilitate, gândire ordonată, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;

Abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil;

Atitudine pozitivă, constructivă, responsabilă, spirit de inițiativă și creativitate, capacitate de lucru în echipă și transfer de cunoștințe, orientare către rezultate.

Principalele atribuții:

Elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul achizitiilor publice;

Acordarea asistentei juridice colaboratorilor Agentiei.

Examinarea solicitarilor de inscriere in Listele de interdictie a operatorilor economici calificati.

Asigurarea procesului de examinare a petitilor.Elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul achizitiilor publice;

Acordarea asistentei juridice colaboratorilor Agentiei.

Beneficiile oferite de AAP:

Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală;

Mediu de muncă modern și prietenos;

Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termen-limită:

18 iunie 2023.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://cariere.gov.md/ro/job/specialist-principal-serviciul-juridic/19948. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți formularul de participare și în format fizic la sediul Agenției, pe adresa: șos.Hîncești, 53, mun. Chişinău, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 820703.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm să consultați bibliografia înainte de a fi invitat la concurs:

Legea  nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice;

Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Codul nr.116 din 19.07.2018 Codul administrativ

Articol adaugat de: mariana ciobanu