„Altfel de modele. Altfel de discursuri” – un altfel de eveniment de sensibilizare privind violența în bază de gen

Stereotipurile legate de gen, egalitatea de gen și violența în familie sunt câteva dintre subiectele care au fost discutate de cei 8 invitați speciali la „Altfel de modele. Altfel de discursuri”. Istoriile lor au fost prezentate în cadrul evenimentului de sensibilizare cu același nume, organizat de către Centrul de Drept al Femeilor (CDF), în parteneriat cu Institutul pentru Inițiative Sociale și Familie și cu suportul financiar al Suediei. Evenimentul a fost organizat cu scopul de a promova în societate un model diferit de gândire şi comportament. „Altfel de modele. Altfel de discursuri” s-a desfășurat în contextul Campaniei internaționale „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, care are loc anual, în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie.

„Altfel de modele. Altfel de discursuri”

Discursurile celor 8 participanți și participante s-au axat pe teme precum: egalitatea de gen, rolul și puterea comunității, armonia în familie, rolul bisericii în prevenirea violenței în familie, dar și educația și relațiile dintre părinți și copii. Toate – pentru a atrage atenția asupra prevenirii și combaterii fenomenului violenței în familie și a violenței bazate pe gen, în condițiile în care în societate încă există preconcepții și stereotipuri, ce împiedică dezvoltarea armonioasă a fiecăruia.

Evenimentul „Altfel de modele. Altfel de discursuri” este organizat cu suportul financiar al Suediei, care în ultimii ani susţine implementarea unui şir de inițiative și proiecte, care au drept scop prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, dar și fortificarea drepturilor femeilor în societate.

Katarina Fried, ambasadoarea Suediei în Republica Moldova:Egalitatea de gen nu este doar o atitudine corectă, dar și una inteligentă. Egalitatea de gen are un impact pozitiv asupra creșterii economice, a domeniilor sănătății și educației, precum și a păcii. Trebuie să sprijinim politicile privind egalitatea de gen care consolidează drepturile legale, economice și politice ale femeilor. Suedia va continua lupta pentru drepturile femeilor din lumea întreagă și îndemnăm fiecare cetățean să se alăture apelului mondial de a elimina violența în bază de gen.”

În primele 11 luni ale anului curent, 761 de femei au apelat la serviciile juridice, psihologice şi sociale ale CDF, față de 609 de femei asistate în aceeași perioadă a anului trecut. Iar contextul pandemic, care durează deja doi ani, ne  demonstrează că formele de violență exercitate asupra victimelor au devenit mult mai grave și mult mai agresive.

Mariana Buruiană, directoare executivă a Centrului de Drept al Femeilor (CDF): „Având în vedere gravitatea şi amploarea fenomenului de violenţă în familie din ţara noastră, ne-am propus să sensibilizăm cetăţenii printr-un eveniment diferit.  Cele 8 discursuri excepționale, vociferate de către altfel de modele din societatea noastră, au demonstrat astăzi cum putem schimba unghiul de acțiune asupra violenței și inegalității. A deveni un ALTFEL de model înseamnă a ne schimba modul de a gândi, de a acționa, de a împărtăși valori general umane, de a deveni „altfel” în sensul bun al cuvântului, și nu ține de a ne schimba aparențele. Prin desfășurarea acestui eveniment, ne dorim să promovăm egalitatea de şanse, să declarăm toleranţă zero față de violenţa în familie şi să arătăm că fiecare poate schimba lucrurile începând de la propriul exemplu.”

Creșterea nivelului de incluziune și a responsabilității față de cetățeni, promovarea unei atitudini pro-active din partea oamenilor din comunitate sunt acțiuni care contribuie la educație fără violență.

Sergiu Toma, director executiv al Institutului pentru Familie și Inițiative Sociale (IFIS): „Acest eveniment, vorbitorii invitați, oaspeții, chiar și eu astăzi – suntem altfel. Acesta este și mesajul acestui eveniment: de a încerca, dincolo de așteptările altora,  să acționezi diferit, altfel, să fii mai bun. Sunt recunoscător tuturor organizatorilor, partenerilor și participanților pentru acest eveniment deosebit, care a fost un moment de reflecție, de analiză despre cum am putea aborda altfel unele aspecte din viața noastră.”

Discursurile pot fi urmărite online pe pagina de Facebook a Centrului de Drept al Femeilor, pagina Institutului pentru Familie și Inițiative Sociale și pagina Ambasadei Suediei la Chișinău

Despre CDF

Centrul de Drept al Femeilor (CDF) este o organizație neguvernamentală care pledează pentru egalitate de șanse între femei și bărbați în viața publică și cea de familie și contribuie la prevenirea și combaterea violenței în bază de gen împotriva femeilor, inclusiv a violenței în familie. Anual sunt asistate peste 670 de femei, acestea primind  asistență juridică, psihologică și socială. Organizația contribuie, totodată, la consolidarea capacităților profesioniștilor în domeniu, cercetare și analiză, monitorizarea legislației și alinierea acesteia la standardele internaționale.