Săptămâna Naţională a Sănătăţii (SNS) 2015, ediţia a V-aAsociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) care activează în calitate de Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat organizează în perioada 3 – 9 august 2015 Săptămâna Națională a Sănătăţii (SNS) 2015, ediția a V-a.

Scopul evenimentului este de a promova valorile unui mod sănătos de viaţă, participării civice şi ale voluntariatului printre toate categoriile de vârstă și grupuri de beneficiari, axându-se în special pe tineri, adolescenţi şi copii.

În ultimii ani, acest eveniment s-a axat în special pe instruirea copiilor, adolescenţilor şi tinerilor în taberele şcolare de la Vadul lui Vodă. În scopul continuării activităților concepute pentru edițiile precedente, au fost instruiți 10 voluntari în domeniul modului sănătos de viaţă, participării civice şi ale voluntariatului, pentru a fi formatori în taberele școlare. Ca și în ediția precedentă, s-a asigurat implicarea directă şi a altor organizaţii de tineret din Republică axate pe promovarea sănătăţii.

Activităţile din cadrul SNS 2015 se vor desfăşura zilnic, pe parcursul unei săptămâni, conform Calendarului de activități SNS 2015, programul fiecărei zile va fi anunţat cu o zi înainte.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Asociaţia obştească ”Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), la numerele de telefon 022 567 551; 079 450 027; 079 191 587, adresa de e-mail tdv_secretariat@yahoo.com, sau vizitaţi http://tdvmoldova.wordpress.com/, www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat, www.facebook.com/asociatia.tdv.

Evenimentul se desfăşoară în cadrul proiectului „Motivarea şi implicarea organizaţiilor de tineret ca instituţii gazdă a activităţii de voluntariat”  finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului.