Non Formal Inquiry-Based Science EducationArticol adaugat de: Mihai Calalb

Analfabetismul ştiinţific şi tehnologic răspândit pe larg în societate, lipsa interesului elevilor şi studenţilor pentru ştiinţele exacte şi matematică pe toate nivelele sistemului educaţional sunt un obstacol major în dezvoltarea în Republica Moldova a unei societăţi bazate pe cunoaştere. În consecinţă se atestă o scădere drastică a numărului de studenţi de la ştiinţe exacte, numărului de tineri în institutele de cercetare, dezvoltarea lentă a sectorului IT, implementarea precară a tehnologiilor noi în sectoarele tradiţionale ale economiei cum ar fi agricultura, industria alimentară sau construcţii. 

În aceste condiţii se impune diseminarea în rândul autorităţilor educaţionale, comunităţii ştiinţifice şi societăţii civile din Republica Moldova a informaţiei despre noile tendinţe în domeniul predării ştiinţelor exacte şi matematicii, oportunităţile de raliere la proiectele internaţionale în curs de derulare, experienţa pozitivă deja acumulată în unele ţări din Uniunea Europeană. Astfel participarea reprezentanţilor Organizaţiei pentru Reforma şi Dezvoltarea Sistemului Educaţional, ORDSE la atelierul de lucru High School Physics / Innovative Teaching – Gates to Research organizat de Center for Science Education and Training, CSET România cu suportul International Centre for Theoretical Physics, ICTP, Italia şi a Iniţiativei Central Europene a contribuit esenţial la înţelegerea problematicii şi stabilirea contactelor de colaborare.

Implementarea în Republica Moldova a metodei de predare a ştiinţelor prin investigare ştiinţifică (Inquiry – Based Science Education, IBSE) o vedem prin lărgirea ariei de desfăşurare a proiectului internaţional “Fibonacci – Large Scale Dissemination of Inquiry – Based Science and Mathematics Education” implementat de un consorţiu european în cadrul FP7 şi prin accesarea experienţei obţinute de CSET România în cadrul proiectului “Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru predarea ştiinţelor - Descoperă”. Aceste proiecte aduc exemple de bune practici din şcoala primară până în cea superioară în trecerea de la instruirea descriptivă la instruirea centrată pe elev în cazul ştiinţelor exacte.

 

Apreciem înalt efortul organizatorilor workshop-ului High School Physics / Innovative Teaching – Gates to Research de a structura şi disemina experienţa din domeniul IBSE. Sperăm ca această experienţă să fie replicată şi îmbogăţită şi în R. Moldova.

Persoanele interesate pot suna la 0-79-55-77-09, sau pe e-mail: mcalalb@hotmail.com

Presedintele ORDSE in Moldova - Mihai Calalb.

telegram