Drepturile omului, nediscriminarea, confidenţialitatea şi repararea prejudiciilor morale ale persoanelor care trăiesc cu HIV

În perioada 21-22 mai 2010, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova a organizat stagiul de formare privind „DREPTURILE OMULUI, NEDISCRIMINAREA, CONFIDENŢIALITATEA ŞI REPARAREA PREJUDICIILOR MORALE ALE PERSOANELOR CARE TRĂIESC CU HIV (PTHIV)”. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Reducerea Impactului Infecţiei HIV în Republica Moldova”, finanţat de Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Runda a 8-a. (vezi Galeria FOTO)

La stagiu au participat 25 de avocaţi, stagiari, consilieri juridici şi 6 membri ai echipei IDOM. Ca formator şi expert în drepturile omului a participat Dna Doina Ioana Străisteanu. Scopul tainingului a fost instruirea participanţilor în domeniul HIV şi SIDA, drepturile omului, nediscriminare, respectarea confidenţialităţii şi repararea prejudiciilor morale ale persoanelor care trăiesc cu HIV (PTHIV). Pe lângă aceasta, participanţii au fost informaţi despre prevederile legislaţiei naţionale şi internaţionale privind HIV/SIDA.

Următoarele subiecte au fost abordate în cadrul stagiului:

  • cele mai frecvente încălcări ale drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV (PTHIV). Rolul Legii în politica HIV;

  • egalitatea și cum afectează discriminarea viața cotidiană;

  • paguba morală: un drept sau un remediu? Analiza prevederilor legislației naționale prin prisma Articolului 13 al Convenției Europene;

  • practica Curții Europene în oferirea pagubelor morale: sarcina probatorie și argumentarea;

  • examinarea hotărîrilor instanțelor naționale privind acordarea pagubei morale. Identificarea de erori, dar și oportunități de îmbunătățire;

  • studiu de caz întru identificarea situațiilor de discriminare și dezvoltarea de strategii naționale pentru remedierea violării.

 

Acest eveniment reprezintă al patrulea stagiu de formare dintr-o serie de traininguri, care urmează să fie organizate de către IDOM pentru grupul-ţintă pe parcursul anilor 2010-2011.

 

www.idom.md