Certificarea competențelor în construcții dobândite la locul de muncă poate fi obținută la IPCEC320384693_900625561097357_7779037922715268459_n

Validarea și certificarea competențelor dobândite în cadrul educaţiei nonformale şi informale, apreciate atât de angajați, cât și de angajatorii din construcții. Centrul de Excelență în Construcții (IPCEC) a organizat joi, 15 decembrie, un seminar în care a discutat despre posibilitățile pe care le oferă aceste certificări și a invitat la dezbateri reprezentanți ai companiilor de construcții pentru a identifica punctele forte și slabe ale validării competențelor.


La etapa actuală, pot fi certificate 14 profesii în domeniul construcțiilor, printre care: zugrav, tencuitor, dulgher, asfaltobetonist, tâmplar în construcții, pietrar-zidar, instalator instalațiii aparate și echipamente de ventilare și climatizare ș.a. Însă, dacă există cerere și necesitate pentru alte meserii de a fi validate, IPCEC este deschis să analizeze propuneri noi.

Doritorii de a obține certificarea, trebuie să dețină o confirmare oficială că aceste cunoștințe sunt obținute în practică, la locul de muncă (în care activează sau a activat). Candidatul va fi asistat de un consilier pentru a-l îndruma în completarea dosarului. Următorul pas este examenul, care este împărțit în proba teoretică și practică. Proba teoretică este alcătuită din 20 de întrebări cu variante de răspuns. Proba practică poate derula la locul de muncă, pe șantier sau chiar în incinta Centrului de Excelență în Construcții.


Certificatele sunt elaborate în două limbi, română și engleză, și sunt recunoscute și peste hotare.

Printre beneficiarii certificării se numără angajați ai companiilor KBK Project, Darnic Gaz, Term.md, Romstal, Dansicons, Recons Civil, Acoperiș Perfect ș.a. Reprezentații Centrului îndeamnă și alte companii să-și încurajeze candidații să obțină aceste certificări.