Centrul medicilor de familie- o practică nouă



Asociaţia  Neoumanist acordă asistenţă socială şi medicală pesoanelor în etate din oraşul Străşeni şi 15 sate învecinate. În acelaş timp, încuarajează implicarea comunităţii  în susţinerea socială, morală şi materială a celor ce au o nevoie reală de aceasta.În acest context, anul 2010 a dat startul unei noi colaborări cu Centrul Medicilor de Familie din Straşeni. La 2 februarie, asistentul social al proiectului Răsărit, Centrul de zi pentru persoane în etate Vladislava Tcaci, a asistat la şedinţa salariaţilor CMF şi a specialiştilor secţiei de Ambulator  din Straseni.  În cadrul acestei şedinţe cei prezenţi au fost familiarizaţi cu pachetul de servicii adordate persoanelor în etate de către Asociaţia Neoumanist.

Centrul medicilor de familie oferă consultanţe tuturor cetăţenilor  şi o bună parte din pacienţi sunt pensionarii care suferă de diverse maladii şi deseori vin la medici să se plingă pe problemele sale.  Asociaţia Neoumanist a pervenit cu o propunere cărte toţi cei prezenţi în sală de a informa pacienţii în vîrstă despre existenţa Asociaţiei Neoumanist.

Colaborarea cu medicil CMF  va scoate în evidenţă vîrstnici  ce au nevoie de support şi ar  putea beneficia de serviciile acordate de Asociaţia Neoumanist.  Toţi cei prezenţi au primit cu bunăvoinţă  această propunere şi  au acceptat să colaboreze  cu AE  Neoumanist .

Scopul final al acestei colaborarii fiind deservirea  persoanelor în etate, persoanelor singuratice, persoanelor  cu probleme grave de sănătate şi  persoanelor cu disabilităţi care nu se pot îngriji singure.

Sperăm la o colaborare fructuoasă pe viitor cu Centrul Medicilor de Familie şi încurajăm şi alte organizaţii, persoane fizice din raionul Străşeni să se implice mai  activ în viaţa celor mai nevoiaşi ca noi, astfel în pofida vieţii trepidante, pline de probleme, să dovedim că ştim să manifestăm consideraţie, înţelegere şi bunătate.

Autori articol: Tcaci Vladislava, Asisitent social, Bulicanu Ecaterina, Coordonator de proiect, Asociaţia pentru Educaţie “Neoumanist”, tel. (0237) 28003,

www.neohumanist.org,

www.neoumanist.wordpress.com


Posted: 2010-02-05 06:35:04

Neoumanist
Author:neoumanist