Programul de instruire a diriginţilor de clase din Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, s. Crihana Veche, r. Cahul, s-a încheiat cu succes 

Programul de instruire a diriginţilor de clase din Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, s. Crihana Veche, r. Cahul, s-a încheiat cu succes.

Astfel, diriginţii de clase au fost instruiţi în domeniul predării cursului Drepturile Copilului în cadrul orelor de dirigenţie cu utilizarea metodelor interactive şi a filmului instructiv „Cunoaşte-ţi drepturile” de către directorul adjunct pentru educaţie Dna Elenea Pascal. În cadrul instruirii diriginţii de clase au parcurs toate jocurile didactice incluse în Ghidul practic al dirigintelui. Aceştia au avut posibilitatea să se afle atît în postura de copil – în timpul participării la jocuri, cît şi în postura de profesor – în timpul debriefingului jocurilor parcurse.

Activitatea realizată este parte componentă a proiectului „Eficientizarea procesului de educaţie a elevilor din raionul Cahul în domeniul Drepturilor Copilului” iniţiat de către Asociaţia Obştească INTECO cu suportul financiar al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Coopereare Internaţională şi Fundaţia Soros Moldova..


Posted: 2010-02-11 06:12:44

Asociatia Inteco
Author:Victoria