Fundaţie din România oferă 100 de burse tinerilor moldoveni

Fundaţia „Dinu Patriciu" oferă, începând cu acest an universitar, o sută de burse cetăţenilor moldoveni înscrişi la facultăţile din România. Acestea vor fi adăugate celor 5.500 de burse acordate elevilor şi studenţilor români prin intermediul programului „Inventează-ţi Viitorul", demarat în 2007.

Fundaţia precizează că valoarea individuală a bursei este de circa 300 lei româneşti, iar valoarea anuală a burselor acordate studenţilor moldoveni care studiază în România echivalează cu 93 mii USD.

Acordarea burselor „Inventează-ţi Viitorul!" se face prin concurs, fiind selectaţi o sută de beneficiari din totalul candidaţilor eligibili înscrişi. Pentru a putea obţine o astfel de bursă, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii: cetăţenia Republicii Moldova, venitul net lunar pe membru de familie inferior pragului de 1.500 lei moldoveneşti şi media ultimilor doi ani de studiu încheiaţi cel puţin egala cu 9.

În acest sens, partenerul Fundaţiei „Dinu Patriciu" este Fundaţia „Familia Sturza" din Moldova.

Inscrierile pentru bursele acordate în anul universitar 2010-2011 se vor putea face în perioada 20 ianuarie-15 martie 2010. Alte detalii pot fi obţinute pe siteul www.fundatiadinupatriciu.ro.

 

DECA Press