Prima şedinţă a Consiliului Raional al Tinerilor IaloveniPrima şedinţă (de constituire) a Consiliului Raional al Tinerilor Ialoveni a avut loc vineri, 27 martie 2009 în sala de şedinţe a Consiliului raional. 33 tineri consilieri, reprezentanţii semenilor lor din 23 localităţi ale raionului s-au convocat în şedinţa plenară prin hotărîrea Consiliului Electoral de Circumscripţie. Reprezentantul organului electoral le-a adus la cunoştinţa consilierilor hotărîrea privind corectitudinea alegerilor de tineret organizate la 23 februarie şi 8 martie, rezultatele validării mandatelor consilierilor.
Şedinţa a început cu onorarea Imnului şi Drapelului de Stat al Republicii Moldova, alocuţiunea de felicitare din partea conducerii raionului, invitaţilor şi înmînarea legitimaţiilor de consilier. Totodată tinerii consilieri au semnat Codul de etică şi conduită, prin care şi-au asumat obligaţia de a fi în activitatea lor transparenţi, oneşti, responsabili, accesibili, respectuoşi faţă de valorile etice, să furnizeze informaţie veridică fără a opera cu manipulări de situaţie în beneficiul personal sau a diferitor grupuri de interese. A urmat discutarea şi aprobarea în primă lectură a proiectului Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Raional al Tinerilor Ialoveni.
Momentul culminant al şedinţe a fost alegerea preşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului consiliului. După discuţii înflăcărate şi prezentarea potenţialilor candidaţi a fost ales prin vot secret preşedintele Consiliului: Inculeţ Veaceslav (Cărbuna), prin vot deschis – cu votul a cel puţin jumătate plus unu din membrii Consiliului – au fost aleşi 2 vicepreşedinţi: Ursu Anatolie (Ulmu) şi Josu Diana (Cigîrleni), prin aceeaşi procedură de vot a fost ales secretarul Consiliului: Meriacri Mircea (Costeşti). La propunerea majorităţii consilierilor şi cu vot unanim au fost constituite şapte comisii pe domenii specializate: Comisia pentru Educaţie, Sport şi Timp Liber; Comisia pentru Asistenţă Socială; Comisia pentru Protecţia Mediului; Comisia pentru Cultură; Comisia pentru Mediatizare şi Relaţii cu Publicul; Comisia Juridică; Comisia pentru Fundrising.
Consilierii au fost aleşi prin vot secret, universal, direct şi liber exprimat pe un mandat de 2 ani. Consiliul se va întruni în şedinţe ordinare o dată la două luni şi în şedinţe extraordinare, organizate ori de cîte ori este nevoie, la cererea a cel puţin 1/3 din numărul consilierilor.
Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului „Primul vot pentru tinerii din raionul Ialoveni”, implementat de Asociaţia obştească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul raional Ialoveni prin sprijinul financiar al Oficiului în Moldova al Băncii Mondiale, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Moldova şi Ambasadei Regatului Norvegiei la Bucureşti.

img_8171 img_8157 img_8183 img_8180


Posted: 2009-04-01 01:00:05

Viziteaza blogul

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă